8 tháng, sản lượng alumin quy đổi đạt 494.000 tấn

Cập nhật ngày: 27/09/2021 | 09:13 GMT+7

Theo Công ty Nhôm Đắk Nông -TKV, trong 8 tháng đầu năm, sản lượng alumin quy đổi tại đơn vị đã thực hiện hơn 494.000 tấn, đạt 76,01% kế hoạch năm, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong 8 tháng đầu năm, sản lượng alumin quy đổi đạt 76,01% so với cùng kỳ năm trước

Trong đó, sản lượng alumin nung thực hiện được hơn 462.000 tấn, đạt 74,85% kế hoạch và tăng 7,52% so với cùng kỳ; tổng sản phẩm tiêu thụ đạt hơn 431.457 tấn, đạt 61,6% so với kế hoạch (trong đó, 40.375 tấn hydrat và 391.082 tấn alumin).

Doanh thu khoáng sản trong 8 tháng của đơn vị thực hiện được hơn 1.839 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch năm, tăng 1% so với cùng kỳ.

Lê Dung

2,748
Viết bình luận mới