Đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu quy trình công nghệ xử lý bùn đỏ

Cập nhật ngày: 06/03/2013 | 09:15 GMT+7

Làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Thủ tướng đánh giá cao Viện đã sớm đầu tư nghiên cứu công nghệ xử lý bùn đỏ. Đây là một cơ sở quan trọng trong việc định hướng phát triển ngành công nghiệp khai thác, chế biến quặng bauxit ở nước ta...

Làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao Viện đã sớm đầu tư nghiên cứu công nghệ xử lý bùn đỏ. Đây là một cơ sở quan trọng trong việc định hướng phát triển ngành công nghiệp khai thác, chế biến quặng bauxit ở nước ta.


Thử nghiệm sản xuất mẻ 10 tấn bùn đỏ tạo ra 2,5 tấn thép

Kết quả nghiên cứu bước đầu của Viện đạt được cho thấy từ bùn đỏ có thể sản xuất được sắt xốp, gang, thép, vật liệu ứng dụng trong xử lý môi trường, sản xuất vật liệu không nung v.v.. .là rất đáng ghi nhận, cần tiếp tục nghiên cứu một cách bài bản để hoàn thiện giai đoạn pilot (giai đoạn thử nghiệm); xác định quy trình công nghệ và định hướng sản xuất ở quy mô công nghiệp.

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các Bộ, ngành liên quan cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề tài nghiên cứu công nghệ sản xuất thép và vật liệu xây dựng từ nguồn thải bùn đỏ trong quá trình sản xuất alumin tại Tây Nguyên ở quy mô pilot, phấn đấu cuối năm 2013 có kết quả nghiên cứu, thử nghiệm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phê duyệt điều chỉnh tiến độ Đề tài nêu trên để thực hiện trong thời gian 12 - 18 tháng. Trong thời gian thực hiện Đề tài, Viện Hóa học tăng cường tổ chức tham quan, nghiên cứu, trao đổi với các nước đã và đang xử lý bùn đỏ để hoàn thiện Đề tài với chất lượng cao nhất. Các Bộ và cơ quan liên quan có trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sớm hoàn thành Đề tài.

 

Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Công Thương phải chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam bàn với Công ty đã được ủy quyền triển khai thực hiện bằng độc quyền sáng chế tách xút từ bùn đỏ về vấn đề hợp tác xử lý thu hồi xút từ bùn đỏ tại nhà máy alumin do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư.

 

Cùng với đó, Bộ Công Thương phải chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phối hợp với Viện Hóa học, Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng và các đơn vị trong ngành thép nghiên cứu và lập Dự án đầu tư sản xuất sắt xốp từ bùn đỏ theo phương pháp hoàn nguyên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo Viện Vật liệu xây dựng phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nghiên cứu việc sử dụng xỉ trong quá trình sản xuất sắt xốp từ bùn đỏ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2013.

 

Nguồn Chinhphu.vn

6,543
Viết bình luận mới