Những việc làm thiết thực ở Công ty Nhôm Ðắk Nông - TKV

Cập nhật ngày: 25/10/2022 | 08:47 GMT+7

Bằng những cách làm sáng tạo, cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ.

Những năm qua, Đảng bộ Công ty luôn gắn nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực nhất.

Đảng ủy Công ty luôn quan tâm chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc linh hoạt, sáng tạo trong việc xây dựng các mô hình tốt, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 05. Nhờ vậy đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động.

Ông Lê Quốc Hùng, Bí thư Chi bộ Trạm mạng cho biết, thực hiện học tập và làm theo Bác, Đảng ủy Công ty phát động các phong trào như: Xanh - sạch - đẹp; bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ; Phong trào “5S”; Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất, kinh doanh...

Công ty lan tỏa việc học Bác qua các phong trào thi đua nghiên cứu, sáng tạo trong sản xuất

Các phong trào đã tạo sức lan tỏa đều khắp, thu hút đông đảo người lao động tích cực tham gia. Với mỗi đảng viên trong Công ty, việc học Bác cũng được thể hiện thông qua nhiều hành động cụ thể, sát thực với công việc sản xuất, kinh doanh.

Hàng năm, việc học tập các chuyên đề về học Bác luôn được Đảng ủy Công ty lồng ghép vào các buổi sinh hoạt định kỳ hoặc sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ.

Đặc biệt, việc học tập và làm theo Bác được các chi bộ trực thuộc triển khai thông qua các phong trào thi đua như: nâng cao năng suất hiệu quả lao động; các cuộc thi sáng tạo nâng cao tay nghề, thợ giỏi; an toàn vệ sinh; đoàn kết xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp…

Ngoài ra, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo các chi bộ, đoàn thể gắn việc học tập Bác với các phong trào thi đua, xây dựng chuẩn mực theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nổi bật như phong trào “Say mê, tâm huyết, sáng tạo trong công việc”; “Tiết kiệm, chống lãng phí”; “Đoàn kết là sức mạnh”; “Kỷ luật đồng tâm”… Trong đó, đảng viên chính là lực lượng chủ chốt, tiên phong trong việc tìm tòi các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Công nhân theo dõi quá trình vận hành sản xuất tại Nhà máy alumin Nhân Cơ

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, noi gương Bác, hàng năm, Đảng bộ Công ty luôn chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động từ thiện và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Nhiều phong trào được các đơn vị trực thuộc phát động như: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong khu tập thể”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Trong suốt quá trình đầu tư xây dựng dự án cho đến nay, Công ty đã ủng hộ địa phương bằng nhiều hình thức như: xây dựng đường giao thông nông thôn, trường học, nhà tình thương; nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; đóng góp cho các hoạt động phong trào của địa phương..., với tổng giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Nhiều chương trình an sinh xã hội được Công ty triển khai thực hiện

Theo ông Mai Chiến Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV, Công ty luôn xác định học và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, lâu dài, học mọi lúc, mọi nơi, trong mọi lĩnh vực.

Hiện nay, Đảng ủy Công ty đang tích cực quán triệt chuyên đề năm 2022 về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Qua đó, đơn vị sẽ lấy hiệu quả sản xuất, kinh doanh làm thước đo năng lực của mỗi cán bộ, đảng viên và xem đây là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực nhất tại đơn vị.

 

Trong 9 tháng đầu năm, tổng sản phẩm alumin tiêu thụ được tại Công ty là hơn 551.000 tấn, đạt 83% kế hoạch năm, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu khoáng sản của Công ty đạt hơn 2.362,41 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch năm, tăng 32,6% so với cùng kỳ.

 

Lê Dung

4,234
Viết bình luận mới