Sản lượng quặng khai thác đạt hơn 2,5 triệu tấn

Cập nhật ngày: 20/07/2021 | 08:49 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Từ đầu năm đến nay, sản lượng quặng khai thác toàn Công ty Nhôm Đắk Nông-TKV đã thực hiện được hơn 2,5 triệu tấn, đạt 62,4% kế hoạch năm và đạt 84,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo đó, cung độ vận chuyển đất phủ thực hiện được 0,36 km, đạt 66,7% kế hoạch năm; cung độ vận chuyển quặng nguyên khai thực hiện được 2,77 km, đạt 107,4% kế hoạch năm.

Sản lượng quặng khai thác đạt 62,4% so với kế hoạch

Về chất lượng quặng cơ bản vượt so với kế hoạch đề ra. Trong đó, hàm lượng AL2O3 đạt 42,06%, vượt 0,7% kế hoạch; hàm lượng SiO2 đạt 6,63%, vượt 21,6% so với kế hoạch. Các hệ số tổn thất và làm nghèo đều thấp hơn so với kế hoạch năm.

Lê Dung

1,593
Viết bình luận mới