HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Tăng cường công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Cập nhật ngày: 11/09/2017 | 13:57 GMT+7

Qua 5 năm thực hiện Thông tư số 27/2011/TT-BTTTT ngày 04/10/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam gặp nhiều khó khăn.

Tại tỉnh Đắk Nông do điều kiện kinh tế, xã hội còn thấp, việc ứng dụng và đầu tư cho công nghệ thông tin chưa được chú trọng, nguồn nhân lực về công nghệ thông tin còn hạn chế gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc tham gia vào mạng lưới ứng cứu sự cố mạng, máy tính quốc gia Việt Nam. Cùng với đó, tỉnh Đắk Nông thời gian vừa qua chưa có bộ máy hoàn chỉnh để tham gia công tác ứng cứu sự cố trên toàn tỉnh. Đây cũng là một vấn đề khó khăn trong việc tiếp nhận và xử lý sự cố gây mất an toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông.

Để khắc phục tình trạng trên, ngày 15/8, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1340/QĐ-UBND về việc thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Đắk Nông (Đội ứng cứu). Việc ban hành Quyết định quy định về tổ chức, hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh là cơ sở cho việc thành lập, kiện toàn hệ thống tổ chức, hoạt động của Đội ứng cứu; bảo đảm sự chỉ đạo kịp thời của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT); tạo cơ sở pháp lý để từng bước phát triển cao hơn các lực lượng kiêm nhiệm, chuyên trách, đáp ứng kịp thời, có hiệu quả nhất về ứng phó và xử lý sự cố mạng máy tính khi có tình huống xấu xảy ra.

Việc thành lập Đội ứng cứu còn làm cơ sở bảo đảm chế độ, chính sách cho các thành viên được học tập và nâng cao trình độ chuyên môn trong công tác ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng, đáp ứng yêu cầu bảo đảm, an toàn an ninh thông tin trong hệ thống các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Bảo

1,070
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?