Tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo để góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm hiệu quả

Cập nhật ngày: 03/12/2019 | 09:42 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Với việc xác định là nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá xuyên suốt quá trình đấu tranh phòng, chống tội phạm, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo cán bộ chiến sĩ, nhất là lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.

Theo đó, cùng với việc chỉ đạo các đơn vị và công an các huyện, thị xã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, Công an tỉnh tăng cường phối hợp liên ngành với các đơn vị liên quan… trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm nói chung và tin báo về tội phạm kinh tế, chức vụ nói riêng.

Người dân đóng góp ý kiến về tình hình an ninh trật tự tại Hội nghị công an lắng nghe ý kiến Nhân dân trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tháng 8/2019. Ảnh: Hoàng Thanh

Ngay sau khi tiếp nhận tin, bộ phận chuyên trách có trách nhiệm phân loại và xử lý tin, tham mưu cho cấp trên chỉ đạo phân công điều tra viên thụ lý giải quyết theo quy định. Các đơn vị điều tra đều có đầy đủ hệ thống sổ sách và ghi chép đầy đủ các tin báo, tố giác. Sau khi tổ chức điều tra, xác minh các tin báo đều có kết luận để ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án. Khi kết thúc điều tra đều thông báo kết quả cho người tố giác, đơn vị cung cấp tin và đối tượng bị tố giác.

 

Chỉ tính từ đầu năm 2019 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết hơn 1.106 tin báo về tội phạm, trong đó, Cơ quan điều tra của Công an tỉnh đã giải quyết xong 1.020 tin, đạt 92,2%. Quá trình tổ chức thực hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, phân công trách nhiệm cụ thể cho lãnh đạo và điều tra viên. Quá trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, các cơ quan điều tra và các đơn vị chức năng luôn phối hợp chặt chẽ với nhau theo đúng quy định của pháp luật.

 

Tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019 Cụm thi đua số 6-Bộ Công an mới đây, Công an tỉnh Đắk Nông cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp nhận và giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm còn một số hạn chế nhất định.

Cụ thể, một số đơn vị phân loại tin báo còn lúng túng, không chính xác, còn nhầm lẫn giữa tố giác, tin báo về tội phạm với kiến nghị khởi tố và các việc hành chính, dân sự với hình sự. Chất lượng điều tra, xác minh tin chưa cao. Việc thu thập tài liệu ban đầu ở một số đơn vị còn kéo dài thời gian, không báo cáo kịp thời cơ quan điều tra, gây khó khăn cho công tác xác minh, điều tra vụ việc.

Một số thủ trưởng đơn vị thiếu kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật nên chất lượng giải quyết một số vụ việc còn hạn chế, vi phạm thời gian quy định. Một số cán bộ được giao nhiệm vụ phải kiêm nhiệm nhiều việc nên nhiều vụ việc phức tạp, không thể giải quyết đúng thời hạn theo quy định đã ảnh hưởng đến kết quả công tác giải quyết tin báo tố giác tội phạm.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Công an tỉnh đã đề ra một số giải pháp, trong đó, tăng cường công tác tập huấn, quán triệt đến tất cả điều tra viên và cán bộ làm công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, thực hiện tốt Bộ luật Tố tụng hình sự. Bên cạnh đó, toàn lực lượng kiện toàn tổ chức, phân công, sắp xếp cán bộ có trình độ, năng lực trực tiếp thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm.

Ngoài ra, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Các đơn vị chức năng thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong phân loại giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Hoàng Thanh

2,245
Viết bình luận mới