Chính sách bảo hiểm xã hội hòa mình vào cuộc sống

Cập nhật ngày: 28/02/2022 | 08:03 GMT+7

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã đạt được những kết quả khích lệ.

Để cụ thể hóa Nghị quyết số 21, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Chương trình hành động số 24-CTr/TU và có nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện, trong đó có nhiều nội dung công tác quan trọng, tập trung vào việc phát triển mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT...

Trên cơ sở đó, các địa phương, đơn vị kịp thời tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết; xây dựng nghị quyết chuyên đề hoặc chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, phù hợp với điều kiện cụ thể của mình. Qua đó, các mục tiêu chung cơ bản đã được triển khai hiệu quả và thu được kết quả khả quan.

Các chính sách, chế độ BHXH, BHYT được triển khai đầy đủ, kịp thời, chính xác, đem lại quyền lợi cho người dân. Việc mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm sau luôn tăng cao hơn năm trước, vượt chỉ tiêu giao cho cả giai đoạn.

BHXH tỉnh tặng thẻ BHYT cho người dân thuộc hộ cận nghèo xã Đắk Nia (Gia Nghĩa)

Theo BHXH tỉnh, năm 2020, toàn tỉnh có 42.599 người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ bao phủ trong lực lượng lao động 11,4%. Trong 7 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh có 41.870 người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ bao phủ 11,2% (số liệu ngành chỉ mới thống kê nửa năm).

Đối với BHYT, năm 2020, toàn tỉnh có 557.072 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 91%, vượt 1% so với kế hoạch Chính phủ tại Quyết định 1167/QĐ-TTg và kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao (90%). Riêng trong 7 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh có 489.806 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 76,8% (số liệu ngành chỉ mới thống kê nửa năm).

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia BHXH được ngành BHXH quyết liệt vào cuộc, nhanh chóng triển khai kịp thời, hiệu quả đến với người lao động, người sử dụng lao động…

Cũng do ảnh hưởng bởi đại dịch, nên ngành BHXH tỉnh đã linh hoạt trong công tác truyền thông nhằm phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể như tăng cường truyền thông trên mạng Internet, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội. Công tác tuyên truyền chú trọng đi vào chiều sâu, tập trung vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia các loại hình BHXH, BHYT.

Qua đó, cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và người dân ngày càng nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT đối với sự phát triển và ổn định chính trị - xã hội. Lộ trình của chiến lược BHXH, BHYT đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống cho người dân...

Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, chính quyền, BHXH các cấp, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong người dân.

Chính sách BHXH, BHYT đã thực sự đi vào cuộc sống và ngày càng khẳng định vai trò là trụ cột trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của tỉnh.

Tuệ An

1,456
Viết bình luận mới