Thiết thực đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ

Cập nhật ngày: 25/02/2022 | 08:53 GMT+7

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh. Công tác chuẩn bị đại hội được các cấp cơ sở đoàn khẩn trương thực hiện, bảo đảm sáng tạo, hiệu quả, an toàn và thiết thực.

Rút kinh nghiệm đại hội điểm

Đoàn phường Nghĩa Tân là đơn vị được Tỉnh đoàn Đắk Nông lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh và tiến hành bầu trực tiếp chức danh bí thư tại đại hội. Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Nghĩa Tân khát vọng - tiên phong - bản lĩnh - đoàn kết - sáng tạo - phát triển”, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Nghĩa Tân lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 11 thành viên, bầu 10 đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Chị Hà Thị Dương tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đoàn phường Nghĩa Tân.

Qua quá trình tổ chức cho thấy, đại hội điểm cấp cơ sở đã bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đoàn cũng như các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ đã đánh giá được thực trạng công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trong nhiệm kỳ, xây dựng được phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và chương trình hành động của nhiệm kỳ tới, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Công tác nhân sự được chuẩn bị nghiêm túc, quy trình giới thiệu nhân sự, giới thiệu bầu các chức danh chủ chốt trúng cử với số phiếu cao, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, cơ cấu.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh

Bảo đảm thành công, đúng tiến độ

Qua đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hướng dẫn các cơ sở đoàn chủ động trong việc triển khai tổ chức đại hội, chú trọng công tác chuẩn bị, tuyên truyền, thực hiện đề án nhân sự, dự thảo cáo cáo chính trị, có sự đánh giá cụ thể, chính xác các chỉ tiêu, nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất các ý kiến hay, cách làm hiệu quả trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các địa phương…

Ngay từ khi có kế hoạch tổ chức đại hội đoàn các cấp của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, với tinh thần trách nhiệm và chủ động, các cấp bộ đoàn đã khẩn trương, kịp thời ban hành sớm kế hoạch và đề án đại hội tại cấp mình; tích cực, chủ động, chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức đại hội bảo đảm đúng quy trình, quy định, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy và đoàn cấp trên.

Nhiều cơ sở đoàn trực thuộc đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở như: Đại hội Chi đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Đắk Nông-đại hội điểm cấp cơ sở của Đoàn Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Đại hội Chi đoàn phòng Cảnh sát giao thông-đại hội điểm cấp cơ sở của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Nông…

Anh Trương Văn Bình, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: “Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành kế hoạch cũng như triển khai làm việc với các huyện, thành phố, cấp ủy để có sự chuẩn bị về công tác nhân sự, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về công tác tổ chức đại hội, bảo đảm tổ chức đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 được thành công, đúng tiến độ.

Đồng thời, Tỉnh đoàn chỉ đạo các huyện, thành đoàn, cơ sở đoàn trực thuộc phải bảo đảm thực hiện 5K trong quá trình tổ chức để phòng, chống dịch Covid-19. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được quan tâm thực hiện, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, giúp đông đảo đoàn viên, thanh niên, người dân biết về ý nghĩa, tinh thần, hoạt động, những nội dung lớn đại hội thực hiện”.

Với sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình chuẩn bị, đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 được xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ. Qua đó, tuổi trẻ phát huy vai trò trong thực hiện các phần việc, công trình thanh niên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đặng Hiền

1,363
Viết bình luận mới