Tuổi trẻ quán triệt, triển khai, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Cập nhật ngày: 09/07/2021 | 08:35 GMT+7

Kỳ vọng vào những quyết sách làm thay đổi quê hương trên chặng đường đổi mới, tuổi trẻ Đắk Nông quyết tâm góp sức triển khai thực hiện, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, bằng chương trình hành động mang tính đặc thù riêng.

Nắm vững nghị quyết

Mới đây, Tỉnh đoàn Đắk Nông đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19, hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với 40 điểm cầu cấp cơ sở, thu hút sự tham gia của 800 cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Triển khai tuyên truyền, học tập nghị quyết đến đông đảo cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh

Hội nghị là một trong những cách làm hay, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên nắm vững, đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn công tác và các phong trào đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra.

Các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai tuyên truyền, học tập nghị quyết thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; tuyên truyền, chia sẻ những bộ câu hỏi đáp về nghị quyết đại hội đảng các cấp trên các trang mạng xã hội; huy động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu nghị quyết của Đảng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức…

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã ban hành kế hoạch, chương trình hành động, hướng dẫn các cấp bộ đoàn trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đến đông đảo đoàn viên thanh niên. Từ đây, các huyện đoàn, thành đoàn, cơ sở đoàn trực thuộc đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt nội dung nghị quyết, gắn với chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình thực tế địa phương để biến những quan điểm, mục tiêu, chủ trương của Đảng thành hiện thực.

Xây dựng chương trình hành động

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể hóa chương trình hành động của Trung ương Đoàn, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống, Tỉnh đoàn Đắk Nông đã xây dựng chương trình hành động bao gồm 8 chương trình và các nhóm giải pháp.

Tỉnh đoàn Đắk Nông đã xây dựng chương trình hành động cùng các chỉ tiêu, việc làm cụ thể

Trọng tâm chương trình bao gồm: tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ; tham gia phát triển xã hội bền vững, bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh thiếu niên về bảo đảm quốc phòng, an ninh, xung kích tham gia bảo vệ Tổ quốc; chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và bảo vệ trẻ em, thiếu niên, nhi đồng; nâng cao hiệu quả công tác quốc tế thanh niên, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp…

Tỉnh đoàn Đắk Nông cũng cụ thể hóa một số chỉ tiêu nhằm triển khai thực hiện nghị quyết. Tiêu biểu như hỗ trợ vay vốn 80 tỷ đồng, 50 dự án khởi nghiệp cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế; trồng mới 500.000 cây xanh; kết nạp 35.000 đoàn viên, giới thiệu 11.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó, phấn đấu ít nhất 3.000 đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú. Hằng năm, tổ chức đoàn tư vấn, hướng nghiệp cho ít nhất 20.000 lượt thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho ít nhất 5.000 thanh niên; hỗ trợ, giúp đỡ được ít nhất 6.500 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…

Bài, ảnh: Linh Thư

1,583
Viết bình luận mới