Thay đổi tư duy, đa dạng hóa nội dung, đổi mới hình thức để sinh hoạt chi đoàn thêm ý nghĩa

Cập nhật ngày: 26/06/2020 | 08:17 GMT+7

Sinh hoạt chi đoàn là cầu nối đưa các thông tin, quy định của Đoàn, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đoàn viên, thanh niên, đồng thời, là nơi để các bạn trẻ có thể giao lưu, chia sẻ, hòa mình vào tổ chức, tập thể. Tuy nhiên, trên thực tế, sinh hoạt chi đoàn tại một số nơi vẫn còn bộc lộ nhiều khó khăn, hạn chế.

Nội dung sinh hoạt còn đơn điệu, tẻ nhạt

Tại Hội thảo “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn” do Đoàn Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức mới đây, nhiều cán bộ đoàn cơ sở đã chỉ ra những hạn chế trong sinh hoạt chi đoàn. Cụ thể, ở một số chi đoàn, việc tổ chức sinh hoạt định kỳ chưa bảo đảm theo quy định của Điều lệ Đoàn, chưa có sự quan tâm, chú trọng đến nội dung, hình thức sinh hoạt chính trị. Nội dung sinh hoạt còn đơn điệu, tẻ nhạt, chưa có sự kết hợp đồng bộ nội dung và các hình thức hoạt động để bảo đảm mục đích, ý nghĩa của sinh hoạt chi đoàn.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng, các chi đoàn cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động để bắt kịp xu hướng của xã hội, thu hút đoàn viên, thanh niên

Khả năng vận động, tập hợp đoàn viên, thanh niên của cán bộ đoàn còn hạn chế. Một bộ phận đoàn viên còn thụ động, ý thức xây dựng tổ chức chưa cao. Tình trạng bỏ sinh hoạt đoàn, thờ ơ với hoạt động và sinh hoạt của tổ chức đoàn ở một số nơi còn diễn ra. Bên cạnh đó, các chi đoàn thường bị nhầm lẫn giữa họp chi đoàn với sinh hoạt chi đoàn, dẫn đến việc tổ chức buổi sinh hoạt chi đoàn thường khô khan, thiếu hấp dẫn.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên như nhiều bí thư chi đoàn thiếu kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn; không có sự chuẩn bị chu đáo trong nội dung sinh hoạt chi đoàn; công tác phối hợp giữa chi đoàn và các tổ chức đoàn thể khác trong cơ quan, đơn vị còn chưa được quan tâm, thực hiện...

Đổi mới để nâng cao hiệu quả sinh hoạt chi đoàn

Để khắc phục những hạn chế trên, đại diện các cơ sở đoàn đã trao đổi tình hình thực tế sinh hoạt của chi đoàn mình, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn. Theo Chi đoàn cơ sở các cơ quan Đảng của Tỉnh ủy, các cơ sở đoàn cần quan tâm nghiên cứu, đẩy mạnh áp dụng ứng dụng mạng xã hội để phục vụ việc truyền tải thông tin, triển khai các hoạt động chi đoàn nhanh chóng đến đoàn viên. Cùng với đó, công tác tuyên truyền các hoạt động của đoàn, của tổ chức cơ sở đoàn trên mạng xã hội cần được chú trọng, góp phần phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong phát huy các nhân tố tích cực, đấu tranh, lấn át các luồng thông tin tiêu cực, xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn.

Nhiều cơ sở đoàn đã tổ chức các hoạt động ngoại khóa, gắn với các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ để tập hợp, thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia.

Chi đoàn cơ sở Tòa án Nhân dân tỉnh cho rằng, cần xây dựng quy chế hoạt động của ban chấp hành chi đoàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động, từ đó, có thể đổi mới nội dung, đa dạng các hình thức sinh hoạt chi đoàn. Ngoài sinh hoạt định kỳ mỗi tháng, với việc tổ chức họp tại hội trường cơ quan, ban chấp hành chi đoàn cần tổ chức các buổi sinh hoạt chủ điểm, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt ngoài trời kết hợp dã ngoại, tổ chức các buổi thăm viếng di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, về nguồn... để làm phong phú các buổi sinh hoạt chi đoàn.

Chi đoàn Trung tâm Bảo trợ xã hội (Đoàn cơ sở Sở Lao động,Thương binh và Xã hội) cho rằng, việc sinh hoạt chi đoàn được gắn với nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức chương trình sinh hoạt lồng ghép vào các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại trung tâm. Ngoài ra, chi đoàn còn thường xuyên tổ chức các hoạt động gây quỹ sinh hoạt như cắt tóc, bán ve chai... Cùng với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đoàn, chi đoàn còn tổ chức các hoạt động tập thể thu hút đoàn viên như tổ chức các giải thể thao, dọn dẹp vệ sinh, cắt tỉa cây cảnh xung quanh đơn vị.

Bài, ảnh: Đặng Hiền

1,039
Viết bình luận mới