HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp
 • Số báo: 2475
  17/03/2017

 • Số báo: 2474
  16/03/2017

 • Số báo: 2473
  15/03/2017

 • Số báo: 2472
  14/03/2017

 • Số báo: 2471
  13/03/2017

 • Số báo: 2470
  10/03/2017

 • Số báo: 2469
  09/03/2017

 • Số báo: 2468
  08/03/2017

 • Số báo: 2467
  07/03/2017

 • Số báo: 2466
  06/03/2017

 • Số báo: 2465
  03/03/2017

 • Số báo: 2464
  02/03/2017

 • Số báo: 2463
  01/03/2017

 • Số báo: 2462
  28/02/2017

 • Số báo: 2461
  27/02/2017

 • Số báo: 2460
  24/02/2017

 • Số báo: 2459
  23/02/2017

 • Số báo: 2458
  22/02/2017

 • Số báo: 2457
  21/02/2017

 • Số báo: 2456
  20/02/2017

Thăm dò ý kiến

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Nông đến hết năm 2017 phải hoàn thành việc chuyển đổi sử dụng hơn 63.000 ha đất có nguồn gốc từ đất rừng, nhưng kế hoạch đạt rất thấp. Theo bạn đâu là nguyên nhân chính dẫn đến việc chuyển đổi chậm?