• Hướng dẫn giải quyết tố cáo, khiếu nại về công tác bầu cử
  • 09:36 25/02/2021
  • Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND)các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp (Hướng dẫn 13).
  • Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp
  • 10:11 18/02/2021
  • Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, việc đẩy mạnh tuyên truyền có vai trò rất quan trọng đối với thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.
  • Thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh gồm 31 thành viên
  • 18:58 20/01/2021
  • Ngày 18/1/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Đình Trung đã ký Quyết định số 80 thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (gọi tắt là Ủy ban bầu cử tỉnh).