• Cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả thủ tục hành chính
 • 09:26 18/08/2021
 • Cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quy định thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến người dân, doanh nghiệp; TTHC nội bộ giữa cơ quan hành chính Nhà nước, đây là nội dung quan trọng được đề cập tại Nghị quyết số 76/NQ – CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 vừa được Chính phủ ban hành.
 • Dịch vụ công trực tuyến thuận tiện, an toàn phòng dịch
 • 09:23 18/08/2021
 • Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đem lại tiện ích và giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, tỉnh Đắk Nông đang tập trung đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3 và 4.
 • Chỉ số cải cách hành chính có bước tiến mới
 • 08:53 21/07/2021
 • Năm 2020, Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) Par Index tỉnh Đắk Nông tăng 5 bậc so với năm 2019, xếp thứ 51/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Có được kết quả trên là sự nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của tỉnh.
 • Đặt mình vào vị trí của người dân để phục vụ tốt hơn
 • 08:52 21/07/2021
 • Thời gian qua, UBND xã Trúc Sơn (Cư Jút) đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) để từng bước nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức. Nhờ vậy, xã luôn là một trong những địa phương dẫn đầu về chỉ số CCHC của Cư Jút.
 • Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99,4%
 • 08:47 06/07/2021
 • Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Nông, trong 6 tháng đầu năm 2021 (từ ngày 15/12/2020 đến ngày 15/6/2021), toàn tỉnh có 218.763 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân yêu cầu giải quyết. Trong đó: 19.838 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, 8.606 hồ sơ kỳ trước chuyển qua, 190.319 hồ sơ mới tiếp nhận (trực tiếp và bưu chính).
 • Mở rộng sử dụng văn bản điện tử và cải cách hành chính
 • 09:06 06/05/2021
 • Ngày 4/5, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn 2113/UBND-NCKSTT chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về thúc đẩy cải cách hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành.
 • Huyện Krông Nô đơn giản hóa thủ tục hành chính
 • 07:45 02/05/2021
 • Với việc tập trung nâng cao trách nhiệm trong việc xử lý hồ sơ, thủ tục, tạo sự thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, huyện Krông Nô chú trọng đến việc đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) và cắt giảm những thủ tục không cần thiết.
 • 100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã sắp xếp tinh gọn bộ máy bên trong
 • 09:25 31/03/2021
 • Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động số 26-CTr/TU, Chương trình hành động số 30-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 300/KH-UBND và Kế hoạch số 386/KH-UBND để triển khai trong thời gian qua.
 • Thời gian giải quyết thủ tục hành chính ở Gia Nghĩa giảm 20%
 • 08:54 30/03/2021
 • Những năm qua, TP. Gia Nghĩa đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) theo hướng sát với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân, tạo động lực để thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
 • Đắk Glong tập trung nâng cao chất lượng cải cách hành chính
 • 08:52 22/02/2021
 • Năm 2020, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện Đắk Glong có nhiều chuyển biến tích cực so với các năm trước. Đáng chú ý, số hồ sơ cần giải quyết bị trễ hẹn giảm, đem đến sự hài lòng cho người dân.
 • Cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả phục vụ
 • 10:36 19/02/2021
 • Giai đoạn 2021-2025, ngành Tài Nguyên và Môi trường Đắk Nông tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) lĩnh vực đất đai, tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Về nội dung này, phóng viên Báo Đắk Nông đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Thanh Hà, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường.