• 100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã sắp xếp tinh gọn bộ máy bên trong
 • 09:25 31/03/2021
 • Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động số 26-CTr/TU, Chương trình hành động số 30-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 300/KH-UBND và Kế hoạch số 386/KH-UBND để triển khai trong thời gian qua.
 • Thời gian giải quyết thủ tục hành chính ở Gia Nghĩa giảm 20%
 • 08:54 30/03/2021
 • Những năm qua, TP. Gia Nghĩa đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) theo hướng sát với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân, tạo động lực để thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
 • Đắk Glong tập trung nâng cao chất lượng cải cách hành chính
 • 08:52 22/02/2021
 • Năm 2020, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện Đắk Glong có nhiều chuyển biến tích cực so với các năm trước. Đáng chú ý, số hồ sơ cần giải quyết bị trễ hẹn giảm, đem đến sự hài lòng cho người dân.
 • Cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả phục vụ
 • 10:36 19/02/2021
 • Giai đoạn 2021-2025, ngành Tài Nguyên và Môi trường Đắk Nông tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) lĩnh vực đất đai, tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Về nội dung này, phóng viên Báo Đắk Nông đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Thanh Hà, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường.
 • Đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia
 • 15:06 09/07/2020
 • Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành đẩy nhanh việc cung cấp các nhóm dịch vụ công, thủ tục hành chính có tính liên thông, tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu thủ tục hành chính để tạo thuận lợi doanh nghiệp trong thực hiện.
 • Công bố 6 dịch vụ công mới trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
 • 09:03 02/07/2020
 • Ngày 1/7, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 725 về chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và một số dịch vụ công trực tuyến thiết yếu cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) quý II/2020.
 • Triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
 • 08:32 27/04/2020
 • Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn 2995/VPCP-KSTT đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
 • Cư Jút đẩy mạnh cải cách hành chính
 • 09:00 31/03/2020
 • Thời gian qua, UBND huyện Cư Jút triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác cải cách hành chính (CCHC) phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Trong đó, bước đột phá trong CCHC là xây dựng môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, khắc phục tình trạng sai hẹn, trễ hẹn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).