• Chỉ số PAPI và niềm tin vào chính quyền
 • 10:20 18/05/2022
 • Những năm gần đây, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Đắk Nông luôn ở nhóm trung bình thấp và thấp. Vì vậy, UBND tỉnh Đắk Nông thường xuyên quan tâm, có nhiều chỉ đạo để nâng cao Chỉ số PAPI nhằm cải thiện môi trường đầu tư, giúp các doanh nghiệp và người dân đặt niềm tin vào chính quyền.
 • Nâng cao niềm tin và sự hài lòng của người dân
 • 09:17 16/03/2022
 • Thời gian qua, các sở, ngành địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực để xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, trách nhiệm. Qua đó, đã nâng cao niềm tin và sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền...
 • Chỉ đạo quyết liệt để cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính
 • 07:00 24/02/2022
 • Ngày 10/2, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 350 về công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 của các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố, với việc cần phải khắc phục những hạn chế, nâng cao hơn nữa hiệu quả cải cách hành chính (CCHC).
 • Điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021
 • 14:42 24/01/2022
 • Ngày 19/1, UBND tỉnh ban hành Công văn số 329 về việc trả lời phiếu điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh năm 2021. Đối tượng trả lời phiếu khảo sát gồm các đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, UBND cấp huyện, thành phố và lãnh đạo cấp phòng thuộc sở.
 • Đắk R'lấp giảm mạnh số người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở
 • 08:50 22/12/2021
 • Thực hiện Nghị quyết số 18, ngày 12/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị ở cấp xã và ở thôn, bon, tổ dân phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, huyện Đắk R’lấp đã tiến hành sáp nhập, giảm 6 thôn, tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích.
 • Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
 • 14:35 07/12/2021
 • Ngoài việc thực hiện các quy định trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Điều 17, Điều 18, Điều 19 và Điều 20 của Nghị định 61/2018/NĐ-CP, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện thêm một số nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
 • Cải cách hành chính hướng đến gần dân, trọng dân
 • 08:34 02/12/2021
 • Mặc dù có nhiều nỗ lực nhưng Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tỉnh Đắk Nông luôn nằm ở nhóm thấp, đòi hỏi tỉnh phải thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác CCHC, thực sự gần dân, trọng dân.
 • Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Đắk Nông
 • 08:33 02/12/2021
 • Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định 2044/QĐ-BCĐ ban hành quy chế hoạt động. Theo quyết định thì Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Đắk Nông có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; dịch vụ đô thị thông minh.
 • Công tác cải cách hành chính có trọng tâm, trọng điểm
 • 08:32 25/11/2021
 • Những năm gần đây, công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, xuyên suốt, lâu dài trong chiến lược phát triển tỉnh Đắk Nông. Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn yêu cầu các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt trong quá trình thực hiện.
 • Cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả thủ tục hành chính
 • 09:26 18/08/2021
 • Cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quy định thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến người dân, doanh nghiệp; TTHC nội bộ giữa cơ quan hành chính Nhà nước, đây là nội dung quan trọng được đề cập tại Nghị quyết số 76/NQ – CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 vừa được Chính phủ ban hành.
 • Dịch vụ công trực tuyến thuận tiện, an toàn phòng dịch
 • 09:23 18/08/2021
 • Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đem lại tiện ích và giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, tỉnh Đắk Nông đang tập trung đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3 và 4.
 • Chỉ số cải cách hành chính có bước tiến mới
 • 08:53 21/07/2021
 • Năm 2020, Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) Par Index tỉnh Đắk Nông tăng 5 bậc so với năm 2019, xếp thứ 51/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Có được kết quả trên là sự nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC của tỉnh.
 • Đặt mình vào vị trí của người dân để phục vụ tốt hơn
 • 08:52 21/07/2021
 • Thời gian qua, UBND xã Trúc Sơn (Cư Jút) đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) để từng bước nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức. Nhờ vậy, xã luôn là một trong những địa phương dẫn đầu về chỉ số CCHC của Cư Jút.
 • Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99,4%
 • 08:47 06/07/2021
 • Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Nông, trong 6 tháng đầu năm 2021 (từ ngày 15/12/2020 đến ngày 15/6/2021), toàn tỉnh có 218.763 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân yêu cầu giải quyết. Trong đó: 19.838 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, 8.606 hồ sơ kỳ trước chuyển qua, 190.319 hồ sơ mới tiếp nhận (trực tiếp và bưu chính).