• Nỗ lực tăng tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích
 • 08:46 30/08/2022
 • Không phải đến trụ sở cơ quan Nhà nước hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp nhưng vẫn có thể gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những lợi ích thiết thực khi đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích (BCCI).
 • Nâng cao trình độ áp dụng công nghệ thông tin cho cán bộ cấp xã
 • 08:45 30/08/2022
 • Theo Sở Nội vụ, toàn tỉnh Đắk Nông có 1.528 cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn; trong đó, có hơn 75% cán bộ, công chức cấp xã được đào tạo nâng cao trình độ áp dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
 • Công tác kiểm tra góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính
 • 08:45 20/07/2022
 • Năm 2021, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Đắk Nông tăng 10 bậc, từ vị trí 51 ở năm 2020 lên vị trí 41. Điều này cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm của tỉnh trong CCHC. Trong đó, việc tăng cường kiểm tra để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc là một trong những giải pháp hiệu quả, góp phần cải thiện chỉ số CCHC.
 • Đẩy mạnh cải cách hành chính – Lành mạnh hóa môi trường đầu tư
 • 11:07 07/07/2022
 • Năm 2021, Đắk Nông được cộng đồng doanh nghiệp, người dân ghi nhận những nỗ lực cải cách trong môi trường hành chính công từ cấp tỉnh đến các huyện, thành phố. Nỗ lực này đã góp phần tác động tích cực đến môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh ngay trong nội tại các sở, ngành, huyện, thành phố.
 • Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo của nền hành chính
 • 08:52 28/06/2022
 • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng chính quyền điện tử, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, thước đo của nền hành chính được tỉnh Đắk Nông xem là mục tiêu để hướng tới nền hành chính hiện đại, công khai và minh bạch.
 • Chỉ số PAPI và niềm tin vào chính quyền
 • 10:20 18/05/2022
 • Những năm gần đây, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Đắk Nông luôn ở nhóm trung bình thấp và thấp. Vì vậy, UBND tỉnh Đắk Nông thường xuyên quan tâm, có nhiều chỉ đạo để nâng cao Chỉ số PAPI nhằm cải thiện môi trường đầu tư, giúp các doanh nghiệp và người dân đặt niềm tin vào chính quyền.
 • Nâng cao niềm tin và sự hài lòng của người dân
 • 09:17 16/03/2022
 • Thời gian qua, các sở, ngành địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực để xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, trách nhiệm. Qua đó, đã nâng cao niềm tin và sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền...
 • Chỉ đạo quyết liệt để cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính
 • 07:00 24/02/2022
 • Ngày 10/2, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 350 về công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 của các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố, với việc cần phải khắc phục những hạn chế, nâng cao hơn nữa hiệu quả cải cách hành chính (CCHC).
 • Điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021
 • 14:42 24/01/2022
 • Ngày 19/1, UBND tỉnh ban hành Công văn số 329 về việc trả lời phiếu điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh năm 2021. Đối tượng trả lời phiếu khảo sát gồm các đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, UBND cấp huyện, thành phố và lãnh đạo cấp phòng thuộc sở.
 • Đắk R'lấp giảm mạnh số người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở
 • 08:50 22/12/2021
 • Thực hiện Nghị quyết số 18, ngày 12/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị ở cấp xã và ở thôn, bon, tổ dân phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, huyện Đắk R’lấp đã tiến hành sáp nhập, giảm 6 thôn, tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích.
 • Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
 • 14:35 07/12/2021
 • Ngoài việc thực hiện các quy định trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Điều 17, Điều 18, Điều 19 và Điều 20 của Nghị định 61/2018/NĐ-CP, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện thêm một số nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
 • Cải cách hành chính hướng đến gần dân, trọng dân
 • 08:34 02/12/2021
 • Mặc dù có nhiều nỗ lực nhưng Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tỉnh Đắk Nông luôn nằm ở nhóm thấp, đòi hỏi tỉnh phải thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác CCHC, thực sự gần dân, trọng dân.
 • Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Đắk Nông
 • 08:33 02/12/2021
 • Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Quyết định 2044/QĐ-BCĐ ban hành quy chế hoạt động. Theo quyết định thì Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Đắk Nông có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; dịch vụ đô thị thông minh.