• Mở rộng sử dụng văn bản điện tử và cải cách hành chính
 • 09:06 06/05/2021
 • Ngày 4/5, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn 2113/UBND-NCKSTT chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về thúc đẩy cải cách hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành.
 • Huyện Krông Nô đơn giản hóa thủ tục hành chính
 • 07:45 02/05/2021
 • Với việc tập trung nâng cao trách nhiệm trong việc xử lý hồ sơ, thủ tục, tạo sự thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, huyện Krông Nô chú trọng đến việc đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) và cắt giảm những thủ tục không cần thiết.
 • 100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã sắp xếp tinh gọn bộ máy bên trong
 • 09:25 31/03/2021
 • Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động số 26-CTr/TU, Chương trình hành động số 30-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 300/KH-UBND và Kế hoạch số 386/KH-UBND để triển khai trong thời gian qua.
 • Thời gian giải quyết thủ tục hành chính ở Gia Nghĩa giảm 20%
 • 08:54 30/03/2021
 • Những năm qua, TP. Gia Nghĩa đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) theo hướng sát với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân, tạo động lực để thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
 • Cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả phục vụ
 • 10:36 19/02/2021
 • Giai đoạn 2021-2025, ngành Tài Nguyên và Môi trường Đắk Nông tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) lĩnh vực đất đai, tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Về nội dung này, phóng viên Báo Đắk Nông đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Thanh Hà, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường.
 • Đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia
 • 15:06 09/07/2020
 • Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành đẩy nhanh việc cung cấp các nhóm dịch vụ công, thủ tục hành chính có tính liên thông, tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu thủ tục hành chính để tạo thuận lợi doanh nghiệp trong thực hiện.
 • Công bố 6 dịch vụ công mới trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
 • 09:03 02/07/2020
 • Ngày 1/7, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 725 về chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và một số dịch vụ công trực tuyến thiết yếu cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) quý II/2020.