• Cắt giảm hơn 60% điều kiện kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi trường
 • 14:53 08/10/2018
 • Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định số 136/2018/NĐ-CP về sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường (TN&MT). Nghị định này sửa đổi 11 nghị định có liên quan thuộc 6 lĩnh vực: đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và đo đạc bản đồ.
 • Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
 • 08:03 03/10/2018
 • Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.
 • Chú trọng những "điểm nghẽn" về môi trường hành chính
 • 10:39 24/07/2018
 • Thời gian qua, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, môi trường hành chính hiện vẫn còn những "điểm nghẽn" ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả điều hành và sự hài lòng của chính người dân, doanh nghiệp.
 • Cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp cần thực chất
 • 09:41 29/06/2018
 • Công tác cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh Đắk Nông trong 6 tháng qua được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt thực hiện và đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thế nhưng, hoạt động này cần phải thực chất hơn vì đến nay vẫn còn nhiều rào cản cản trở sự phát triển của doanh nghiệp.
 • Bàn giải pháp thúc đẩy cơ chế "một cửa" quốc gia
 • 11:20 16/04/2018
 • Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về công tác chuẩn bị Hội nghị chuyên đề “Giải pháp thúc đẩy phát triển cơ chế "một cửa" quốc gia, cơ chế "một cửa" ASEAN và tạo thuận lợi thương mại”.
 • Thực hiện giai đoạn 2 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: Nhận được sự hài lòng cao từ người dân, doanh nghiệp
 • 09:39 16/04/2018
 • Thực hiện Đề án tổ chức và hoạt động Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2 theo Quyết định 1755/QĐ-UB, ngày 1/11/2017 của UBND tỉnh, bắt đầu từ ngày 18/12/2017, Trung tâm Hành chính công tỉnh chính thức làm đầu mối tiếp nhận toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ban ngành trực thuộc. Qua thời gian hoạt động, bước đầu đã, đang nhận được sự hài lòng khá cao từ phía người dân, doanh nghiệp.
 • Thực hiện thông báo của Văn phòng Chính phủ về nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018
 • 09:36 04/04/2018
 • UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo 78/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2018.
 • Đẩy mạnh cải cách hành chính: Cần khắc phục hạn chế ở từng cơ quan, đơn vị
 • 10:47 21/03/2018
 • Thời gian qua, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự phối hợp của các cấp, ngành, địa phương, công tác cải cách hành chính (CCHC) đã từng bước có sự chuyển biến, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, công tác CCHC vẫn còn nhiều vướng mắc, cần tiếp tục tháo gỡ.