HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
 • Điều tra xã hội học về công tác cải cách hành chính
 • 09:09 05/08/2016
 • Từ ngày 4 – 10/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức cuộc điều tra xã hội học về công tác cải cách hành chính, với quy mô 1.200 phiếu tại 14 sở, ngành cấp tỉnh và 8 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.
 • Sở Tư pháp dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính
 • 14:31 01/08/2016
 • Ngày 26/7/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1272/QĐ-UBND công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2015 đối với các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành nằm trong khối chính quyền; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã.
 • Khởi động triển khai xây dựng chính quyền điện tử
 • 10:20 24/05/2016
 • Việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử thể hiện quyết tâm của tỉnh về nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành của cơ quan nhà nước, tăng tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính. Để đạt được mục đích này, UBND tỉnh đã đưa ra các mục tiêu rõ ràng và giao các chương trình, dự án cụ thể cho từng ngành chịu trách nhiệm thực hiện.
 • Siết chặt quản lý thực thi công vụ
 • 09:33 23/03/2016
 • Tình trạng cán bộ, công chức, viên chức đi muộn, về sớm, la cà quán cà phê, uống rượu bia trong giờ hành chính đang diễn ra ngày càng nhiều trong thời gian gần đây. Đây là ý kiến đánh giá của ông Nguyễn Đức Nguyên, Giám đốc Sở Nội vụ tại Hội nghị trực tuyến với các huyện về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tháng 3/2016 của UBND tỉnh tổ chức vừa qua.
 • Cán bộ, công chức ủng hộ kiểm tra công vụ
 • 09:38 18/03/2016
 • Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, Sở Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 49/QĐ-SNV ngày 10/3/2016 để thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ và Việc kiểm tra công vụ trên địa bàn tỉnh.
 • Khắc phục những hạn chế trong CCHC: Cần những cam kết quyết liệt, cụ thể hơn
 • 10:03 26/10/2015
 • Theo đánh giá của UBND tỉnh, so với lộ trình chung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, hiện nay, công tác CCHC tỉnh Đắk Nông vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hiệu quả trong công tác cải cách còn thấp so với mục tiêu đặt ra.
 • Cần những đột phá trong thực hiện cơ chế “một cửa”
 • 07:58 25/09/2015
 • Trong những năm qua, việc đưa vào triển khai, áp dụng mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông” được xem là điểm nhấn quan trọng trong chương trình cải cách hành chính của tỉnh. Vì vậy, nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực này là tương đối lớn, đồng bộ và bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực.
 • Nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật
 • 15:02 27/08/2015
 • Cải cách thể chế hành chính Nhà nước là một trong 6 nội dung trọng tâm trong chương trình thổng thể cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh giai đoạn 2010-2020. Với tầm quan trọng đó, những năm qua, tỉnh đã quan tâm đến việc nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), từng bước tạo thể chế hành chính minh bạch, hiệu quả.
 • Bộ máy hành chính được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động
 • 09:35 27/08/2015
 • Thực hiện các Nghị định số 13 và 14/2008/NĐ-CP, ngày 4/2/2008 của Chính phủ về việc tổ chức, sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, đến nay, bộ máy hành chính của tỉnh cơ bản đã được kiện toàn, bước đầu phát huy hiệu quả trong công tác quản lý, thực thi nhiệm vụ.
Thăm dò ý kiến

Đắk Nông có nên tiếp tục cho nghỉ học để phòng, chống Covid-19 hay không?