• Khởi động triển khai xây dựng chính quyền điện tử
 • 10:20 24/05/2016
 • Việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử thể hiện quyết tâm của tỉnh về nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành của cơ quan nhà nước, tăng tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính. Để đạt được mục đích này, UBND tỉnh đã đưa ra các mục tiêu rõ ràng và giao các chương trình, dự án cụ thể cho từng ngành chịu trách nhiệm thực hiện.
 • Siết chặt quản lý thực thi công vụ
 • 09:33 23/03/2016
 • Tình trạng cán bộ, công chức, viên chức đi muộn, về sớm, la cà quán cà phê, uống rượu bia trong giờ hành chính đang diễn ra ngày càng nhiều trong thời gian gần đây. Đây là ý kiến đánh giá của ông Nguyễn Đức Nguyên, Giám đốc Sở Nội vụ tại Hội nghị trực tuyến với các huyện về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tháng 3/2016 của UBND tỉnh tổ chức vừa qua.
 • Cán bộ, công chức ủng hộ kiểm tra công vụ
 • 09:38 18/03/2016
 • Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, Sở Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 49/QĐ-SNV ngày 10/3/2016 để thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ và Việc kiểm tra công vụ trên địa bàn tỉnh.
 • Khắc phục những hạn chế trong CCHC: Cần những cam kết quyết liệt, cụ thể hơn
 • 10:03 26/10/2015
 • Theo đánh giá của UBND tỉnh, so với lộ trình chung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, hiện nay, công tác CCHC tỉnh Đắk Nông vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hiệu quả trong công tác cải cách còn thấp so với mục tiêu đặt ra.
 • Cần những đột phá trong thực hiện cơ chế “một cửa”
 • 07:58 25/09/2015
 • Trong những năm qua, việc đưa vào triển khai, áp dụng mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông” được xem là điểm nhấn quan trọng trong chương trình cải cách hành chính của tỉnh. Vì vậy, nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực này là tương đối lớn, đồng bộ và bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực.
 • Nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật
 • 15:02 27/08/2015
 • Cải cách thể chế hành chính Nhà nước là một trong 6 nội dung trọng tâm trong chương trình thổng thể cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh giai đoạn 2010-2020. Với tầm quan trọng đó, những năm qua, tỉnh đã quan tâm đến việc nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), từng bước tạo thể chế hành chính minh bạch, hiệu quả.
 • Bộ máy hành chính được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động
 • 09:35 27/08/2015
 • Thực hiện các Nghị định số 13 và 14/2008/NĐ-CP, ngày 4/2/2008 của Chính phủ về việc tổ chức, sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, đến nay, bộ máy hành chính của tỉnh cơ bản đã được kiện toàn, bước đầu phát huy hiệu quả trong công tác quản lý, thực thi nhiệm vụ.
 • Hiệu quả hệ thống “một cửa điện tử” ở Đắk Nia
 • 09:15 29/07/2015
 • Đắk Nia (Gia Nghĩa) là một trong 2 xã của tỉnh được triển khai thực hiện thí điểm hệ thống “một cửa điện tử” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ năm 2012. Sau một thời gian đi vào hoạt động, hệ thống này đã bước đầu mang lại những kết quả rõ rệt, nhất là tạo được bước đột phá lớn trong cải cách thủ tục hành chính cho địa phương.
 • “Hiến kế” để cải thiện thứ hạng PCI
 • 14:11 25/06/2015
 • Tại hội nghị chuyên đề về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được UBND tỉnh tổ chức vừa qua, ngoài việc đánh giá những kết quả đạt được, cũng như hạn chế, yếu kém, nhiều đại biểu là chuyên gia, doanh nghiệp cũng đã đóng góp những ý kiến sát thực nhằm “hiến kế” cho chính quyền trên lộ trình cải thiện chỉ số PCI của tỉnh trong những năm tới.
 • Truyền thông báo chí đang đóng vai trò quan trọng trong cải cách hành chính
 • 14:11 25/06/2015
 • Qua cuộc điều tra, thăm dò mức độ hài lòng của công dân, tổ chức về hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại 11 sở, 8 huyện, thị xã và 30 xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do Sở Nội vụ thực hiện mới đây cho thấy, truyền thông báo chí đã và đang chiếm lợi thế với vai trò là cầu nối cung cấp thông tin về cải cách hành chính (CCHC) từ cơ quan Nhà nước đến với người dân, doanh nghiệp và ngược lại.