HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp
 • Tăng cường kỷ cương công vụ
 • 09:15 11/11/2013
 • Sau 10 năm thực hiện chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2001–2010 và giai đoạn tiếp theo (2010–2020), tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính của tỉnh được kiện toàn, sắp xếp theo hướng tinh gọn, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, bước đầu khắc phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm hơn, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên đáng kể.
 • Khảo sát ý kiến trên 5 lĩnh vực về cải cách thủ tục hành chính
 • 16:58 17/07/2013
 • Đây là nội dung chính được đưa ra thảo luận trong buổi họp kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Ban Đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và huy động nguồn lực (gọi tắt là Ban III) thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC, vừa diễn ra tại Hà Nội...
 • Chung kết Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính
 • 08:45 04/07/2013
 • Ngày 3/7, Bộ Nội vụ phối hợp với Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức vòng chung kết Hội thi tìm hiểu Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020...
 • Bộ Tư pháp chủ trì triển khai nội dung cải cách TTHC
 • 09:46 19/06/2013
 • Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 76/NQ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020...
 • Năm 2016 sẽ cấp số định danh cá nhân
 • 09:11 14/06/2013
 • Chiều 13/6, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức họp báo thông báo về Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công công dân và các dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020...
 • Nâng cao hiệu quả sử dụng giờ làm việc của cán bộ, công chức hiện nay
 • 09:26 22/05/2013
 • Hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của công chức, viên chức nhà nước góp phần rất lớn đến nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Nếu thời gian làm việc không được sử dụng hiệu quả sẽ làm cản trở sự vận hành thông suốt của bộ máy chính quyền, ảnh hưởng đến công việc của người dân, doanh nghiệp...
 • Tập huấn về xây dựng kế hoạch và theo dõi, đánh giá cải cách hành chính
 • 10:27 21/05/2013
 • Ngày 21/5, Sở Nội vụ phối hợp với nhóm Chuyên gia tư vấn quốc tế về cải cách hành chính Việt Nam đã tổ chức khóa tập huấn về xây dựng kế hoạch và theo dõi, đánh giá cải cách hành chính (CCHC) cho hơn 50 học viên là cán bộ chuyên trách công tác CCHC tại các sở, ngành, huyện, thị xã trong tỉnh...
 • Chấm công bằng… dấu vân tay
 • 09:03 02/05/2013
 • Gần 1 tháng nay, UBND huyện Tuy Đức đã triển khai hình thức chấm công bằng dấu vân tay để theo dõi, quản lý giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức khối ủy ban...
 • Cải cách thủ tục hành chính trong cơ quan Ðảng
 • 06:32 26/04/2013
 • Thực hiện các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Kết luận số 82-KL/TƯ ngày 16/8/2011 của Bộ Chính trị về cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, nhiều vấn đề quan trọng đã được cấp ủy các cấp đổi mới, cải tiến một bước như về quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra...
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?