• Chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đang từng bước được nâng cao
 • 09:27 28/01/2015
 • Theo UBND tỉnh, trong năm 2014, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành 32 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), trong đó có 5 nghị quyết, 25 quyết định và 2 chỉ thị về các lĩnh vực như quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; xử lý trách nhiệm để xảy ra phá rừng, khai thác rừng trái phép; chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh…
 • Thị xã Gia Nghĩa đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
 • 10:41 19/01/2015
 • Trong năm qua, UBND thị xã Gia Nghĩa đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và áp dụng cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trên nhiều lĩnh vực góp phần tạo môi trường pháp lý thuận lợi và đảm bảo trật tự kỷ luật, kỷ cương hành chính trong bộ máy quản lý Nhà nước.
 • Ứng dụng công nghệ thông tin: Góp phần giảm thiểu nguy cơ cháy rừng xảy ra
 • 09:20 29/12/2014
 • Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, để nâng cao hiệu quả phòng, chống cháy rừng (PCCR), từ cuối năm 2013 đến nay, thực hiện Đề án nâng cao năng lực PCCR cho các bên liên quan, ngành Kiểm lâm tỉnh đã xây dựng trang Website để tiếp nhận, cập nhật thông tin cảnh báo cháy rừng sớm; từ đó chỉ đạo các địa phương, đơn vị có phương án PCCR hiệu quả.
 • Kết quả bước đầu về mô hình “Một cửa điện tử liên thông" cấp xã
 • 09:17 29/10/2014
 • Sau khi tổng kết mô hình thí điểm, đầu năm 2014, tỉnh bắt đầu nhân rộng việc xây dựng, áp dụng mô hình “Một cửa điện tử liên thông" cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có 13 xã xây dựng, áp dụng mô hình này và bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
 • UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh CCHC để nâng cao chỉ số PAR INTEX
 • 09:16 29/10/2014
 • Trên cơ sở kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính (PAR INTEX) năm 2013 vào tháng 9 vừa qua của Bộ Nội vụ, ngày 13/10/2014, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 4384/UBND-KHTH về việc đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính (CCHC), nhằm nâng cao chỉ số PAR INTEX.