HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Bước chuyển trong cải cách hành chính tại Kho bạc Nhà nước tỉnh

Cập nhật ngày: 26/10/2017 | 09:18 GMT+7

Qua một năm triển khai thực hiện Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông về “Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016-2020”, Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Nhờ CCHC, hầu hết các hồ sơ khách hàng giao dịch tại Kho bạc Nhà nước tỉnh đều được giải quyết kịp thời, chính xác, đúng quy định

Theo Kho bạc Nhà nước tỉnh, công tác cải cách hành chính (CCHC) là công việc thường xuyên, liên tục, nhiệm vụ then chốt trong chỉ đạo, điều hành của đơn vị. Theo đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan đến CCHC được thực hiện liên tục và thường xuyên.

Công tác kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các đơn vị về cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được chú trọng. Qua kiểm tra, tự kiểm tra, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chấn chỉnh những hạn chế, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Hiện nay, hệ thống kho bạc đang thực hiện 23 TTHC ở cấp huyện và cấp tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, các văn bản liên quan được niêm yết công khai, minh bạch và đầy đủ tại trụ sở làm việc ở vị trí thuận lợi cũng như đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tỷ lệ công khai đạt 100%, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân dễ dàng tra cứu, thực hiện.

Đến nay, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các huyện đã thực hiện nền nếp cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong tiếp nhận, giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Các đơn vị đã rà soát đưa 100% TTHC vào thực hiện theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.

Qua thực hiện, các đơn vị đã cơ bản giải quyết hồ sơ của khách hàng kịp thời, chính xác, đúng quy định. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ sớm và đúng hạn ngày càng tăng. Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2017, hệ thống kho bạc tiếp nhận 79.984 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC thì tất cả đều được giải quyết đúng hạn, trước hạn.

Chị Nguyễn Thị Tình, công tác tại Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh cho biết: “Trước đây, thời gian xử lý chứng từ phải 5 - 6 ngày mới xong. Thế nhưng, 2 năm gần đây, kết quả xử lý, giải quyết chứng từ rất nhanh. Chẳng hạn như lương, thứ 5 mình đưa chứng từ ra là thứ 6 đã có rồi”.

Tuy nhiên, qua giám sát của HĐND tỉnh mới đây cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai CCHC tại Kho bạc Nhà nước tỉnh cũng còn một số hạn chế, khó khăn nhất định. Cơ chế, chính sách về quản lý tài chính ngân sách thường xuyên thay đổi, nhất là các cơ chế liên quan đến nhiệm vụ thu, kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước. Việc rà soát TTHC tại một số đơn vị còn chậm, chưa chủ động rà soát, cải tiến, rút gọn quy trình. Việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4 còn hạn chế, mức độ sử dụng của cá nhân, tổ chức còn thấp. Bộ phận “một cửa” còn có tình trạng áp dụng văn bản hết hiệu lực.

Theo ông Nguyễn Hòa Cưu, Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước tỉnh, việc thực hiện đề án thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống khi thực hiện CCHC. Qua một năm triển khai thực hiện đổi mới CCHC, đơn vị đã có những bước chuyển đáng kể, thể hiện rõ ở số lượng TTHC luôn được giải quyết kịp thời. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung nâng cao năng suất lao động bằng việc chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng cho cán bộ phụ trách ở bộ phận “một cửa” nhằm giảm chi phí về mặt thời gian và tiết kiệm chi phí xã hội. Đơn vị cũng tập trung nghiên cứu, cập nhật những văn bản mới nhằm hướng dẫn khách hàng kỹ lưỡng, cẩn thận.

Bài, ảnh: Nguyễn Hiền

1,167
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?