Cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả phục vụ

Cập nhật ngày: 19/02/2021 | 10:36 GMT+7

Giai đoạn 2021-2025, ngành Tài Nguyên và Môi trường Đắk Nông tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) lĩnh vực đất đai, tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Về nội dung này, phóng viên Báo Đắk Nông đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Thanh Hà, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ông Bùi Thanh Hà, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường ĐắK Nông

PV: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về các kết quả nổi bật mà ngành đã đạt được trong CCHC về đất đai thời gian qua?

Ông Bùi Thanh Hà: Những năm qua, công tác CCHC luôn được Đảng ủy, ban giám đốc Sở xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, các nội dung của CCHC đã được chỉ đạo, triển khai sâu rộng, tạo điều kiện ngày càng tốt hơn cho khách hàng khi có giao dịch hành chính về đất đai. Các kết quả nổi bật mà toàn ngành đã đạt được trong những năm qua thể hiện trên nhiều mặt.

Cụ thể, có 90% văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng tiến độ, 100% bảo đảm quy trình, quy định của pháp luật. 100% thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền được Sở tham mưu công bố theo quy định gồm: 106 TTHC cấp tỉnh, 39 TTHC cấp huyện và 3 TTHC cấp xã. 106 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được cắt giảm 20% thời gian giải quyết so với quy định chung. Các hoạt động về cải cách thể chế, tổ chức bộ máy, tài chính đạt nhiều kết quả, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai.

PV: Thưa ông, một trong những điểm mấu chốt để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư vào tỉnh là nâng cao chỉ số tiếp cận về đất đai đối với tổ chức, cá nhân. Vậy Sở đã và đang thực hiện nhiệm vụ này như thế nào?

Ông Bùi Thanh Hà: Để nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, Sở đã ban hành nhiều kế hoạch, mới đây là Kế hoạch số 03 và 24 về cải thiện, nâng cao chỉ số quản trị hành chính công, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, tiếp tục rà soát, đánh giá quy định TTHC.

Sở tập trung vào việc rà soát, giảm thời gian thực hiện các TTHC trong lĩnh vực quản lý đất đai, giải quyết những khó khăn vướng mắc của các tổ chức, doanh nghiệp, người dân liên quan đến việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được kịp thời, công khai.

Hiện nay, Sở đang tích cực thực hiện các nội dung trong kế hoạch đã đề ra, cụ thể như: thực hiện việc niêm yết công khai toàn bộ thủ tục hành chính đã được công bố tại trụ sở, trang thông tin điện tử Sở và Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Đơn vị thực hiện rà soát các TTHC đất đai phù hợp với các quy định mới được sửa đổi, bổ sung; trong đó, chú trọng các TTHC đo đạc bản đồ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nhận trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích…

Cải cách hành chính lĩnh vực đất đai hướng đến nền hành chính phục vụ người dân (ảnh chụp tại Bộ phận một cửa xã Trường Xuân, huyện Đắk Song)

PV: Như ông đã khẳng định, CCHC đất đai của ngành Tài nguyên và Môi trường mục tiêu là nhằm hướng đến nền hành chính phục vụ tổ chức, cá nhân hiệu quả hơn. Vậy nhiệm vụ này gắn với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quan tâm thực hiện như thế nào?

Ông Bùi Thanh Hà: Đúng vậy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành là một mấu chốt để tạo nên bước chuyển mạnh mẽ về CCHC toàn ngành. Từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chúng tôi tìm ra các điểm nghẽn chính từ đội ngũ nhân lực, nhất là ở các bộ phận trực tiếp giao dịch với người dân. Qua đó, Sở thẳng thắn nhìn nhận, vẫn còn một số công chức, viên chức, người lao động tinh thần trách nhiệm chưa cao, tác phong chưa chuyên nghiệp, thái độ còn thiếu thiện cảm.

Nhằm hạn chế điều này, hàng năm chúng tôi thực hiện nhiều giải pháp, đặc biệt là các kế hoạch về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức. Việc này dựa trên vị trí việc làm, những phản ánh từ cơ sở và kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ. Ví dụ, điều chuyển vị trí để phát huy cái tốt, hoặc điều chuyển vị trí khi có biểu hiện, bị phản ánh hay kiểm tra thấy chưa làm tròn trách nhiệm.

Từ năm 2016 - 2020, Sở đã ban hành các quyết định chuyển đổi, điều động vị trí công tác theo diện này đối với 11 người, làm gương, răn đe đối với toàn ngành. Nội dung xét hoàn thành nhiệm vụ hàng năm, khen thưởng được căn cứ trên kết quả này, góp phần phát huy những con người, hoạt động tốt, hạn chế thấp nhất những hành động gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp. Đây là điều chúng tôi tiếp tục phát huy để CCHC lĩnh vực đất đai mạnh mẽ hơn trong giai đoạn 2021-2025 gắn với 6 nội dung trong chương trình tổng thể CCHC. Qua đó, ngành Tài nguyên và Môi trường sẽ góp phần thực hiện tốt các nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng năm 2021.

PV: Trân trọng cảm ơn ông.

Hồng Thoan thực hiện

3,051
Viết bình luận mới