Cải cách thể chế trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế

Cập nhật ngày: 25/11/2019 | 11:00 GMT+7

Theo đánh giá của UBND tỉnh Đắk Nông, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, bên cạnh những kết quả nỗ lực đạt được thì cải cách thể chế trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế.

Trước hết, số lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) tuy nhiều nhưng nội dung một số văn bản còn thiếu chiều sâu, tính khả thi chưa cao, dẫn đến phải thường xuyên sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với xu hướng phát triển của tỉnh. Việc tham mưu xây dựng văn bản QPPL chưa kịp thời với các văn bản của Trung ương; chưa tuân thủ theo các bước quy trình xây dựng văn bản QPPL dẫn đến còn tình trạng trả hồ sơ và yêu cầu thực hiện lại theo đúng trình tự ban hành văn bản QPPL.

Ngoài ra, đối với khâu phối hợp lấy ý kiến các cấp, các ngành liên quan nhất là những đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản đóng góp vào văn bản đôi khi chưa hiệu quả, các cơ quan được lấy ý kiến góp ý còn hình thức hoặc không góp ý, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng, phải đề nghị điều chỉnh, bổ sung dự thảo nhiều lần.

Công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL đôi lúc chưa được thực hiện kịp thời. Do đó, việc sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản còn chậm; đội ngũ công chức làm công tác pháp chế còn kiêm nhiệm, phải thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu soạn thảo văn bản QPPL.

Cũng theo đánh giá của UBND tỉnh thì việc cải cách thể chế ở một số lĩnh vực chưa đồng bộ, chưa đạt hiệu quả, đơn cử như: Lĩnh vực công thương (cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu); lĩnh vực xây dựng (cấp giấy phép xây dựng). Các quy định thường được các cơ quan, chính quyền địa phương diễn giải và áp dụng khác nhau gây ra sự thiếu rõ ràng và không nhất quán. Chưa kể, tình trạng thiếu hệ thống hóa các quy trình và sự phối hợp thiếu hiệu quả giữa các cơ quan quản lý làm buông lỏng việc thực thi pháp luật, suy giảm niềm tin của các nhà đầu tư.

Việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tổng kết việc thực hiện các quy định sau khi được ban hành chưa được thường xuyên. Nhiều trường hợp khi xây dựng văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế, cơ quan soạn thảo không thực hiện đánh giá, tổng kết việc thi hành văn bản được đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Bình Minh

3,175
Viết bình luận mới