HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đang từng bước được nâng cao

Cập nhật ngày: 28/01/2015 | 09:27 GMT+7

Theo UBND tỉnh, trong năm 2014, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành 32 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), trong đó có 5 nghị quyết, 25 quyết định và 2 chỉ thị về các lĩnh vực như quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; xử lý trách nhiệm để xảy ra phá rừng, khai thác rừng trái phép; chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh…

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện rà soát, hệ thống hóa các văn bản QPPL để tham mưu điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh. Nhìn chung, chất lượng văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh đang từng bước được nâng cao từ quy trình tham mưu, xây dựng, thẩm tra và ban hành, góp phần tăng cường thể chế hành chính trong quản lý Nhà nước, tạo hành lang pháp lý phục vụ cho mục tiêu phát triển của tỉnh.

Cụ thể, các văn bản QPPL đã đáp ứng được tính cấp thiết, cần thiết, tuân thủ các quy trình theo quy định. Hơn thế, nội dung văn bản QPPL đã đáp ứng được tính thực tiễn trong điều kiện phát triển cụ thể từng địa phương, lĩnh vực và giai đoạn theo kế hoạch lộ trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Có được kết quả đó, ngoài việc nâng cao chất lượng ngay từ khâu tham mưu, xây dựng, thời gian qua, tỉnh cũng đã quan tâm chỉ đạo việc nâng cao chất lượng thẩm định, kiểm tra, rà soát các văn bản QPPL. Đơn cử như trong năm 2014, cơ quan chức năng đã thẩm định 63 dự thảo văn bản QPPL gồm: 2 chỉ thị, 20 nghị quyết của HĐND, 41 quyết định của UBND tỉnh.

Qua thẩm định, cơ quan chức năng đã phát hiện những sai sót về hình thức, nội dung để đề xuất bổ sung, chỉnh sửa. Một số văn bản thiếu tính cấp thiết, cần thiết đã được kiến nghị đình chỉ hoặc đưa ra khỏi danh mục xây dựng, ban hành.

Mặt khác, để nâng cao chất lượng các văn bản QPPL hiện hành, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo đơn vị chức năng tăng cường hoạt động kiểm tra và tự kiểm tra. Trong năm, toàn tỉnh đã tổ chức kiểm tra 1.183 văn bản QPPL, tự kiểm tra 70 văn bản QPPL.

Qua đây, cơ quan chức năng phát hiện 61 văn bản QPPL không phù hợp với Hiến pháp và 25 văn bản QPPL trái pháp luật và đã xử lý theo quy định. Cùng với việc kiểm tra, các đơn vị cũng thường xuyên rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các nghị quyết của HĐND tỉnh còn hiệu lực về cơ chế, chính sách và liên quan đến các lĩnh vực khác.

Năm 2014, tỉnh tổ chức rà soát 384 văn bản QPPL, trong đó có 30 văn bản hết hiệu lực một phần và 21 văn bản hết hiệu lực toàn bộ. Từ đây, không chỉ chất lượng của các văn bản QPPL mới ban hành được nâng cao mà hiệu quả, hiệu lực từ các văn bản QPPL hiện hành cũng được phát huy ở mức cao nhất.

Đ.D

3,708
Viết bình luận mới