Cơ chế “một cửa” góp phần giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Cập nhật ngày: 24/01/2019 | 09:13 GMT+7

Thời gian qua, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong giải quyết công việc, nhất là triển khai cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân. Ảnh tư liệu

Thực tế cho thấy, kết quả của cải cách TTHC thông qua thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" đã góp phần giảm việc đi lại của người dân, doanh nghiệp và giảm thời gian giải quyết TTHC. Qua đó, số hồ sơ hành chính giải quyết đúng hẹn đạt tỷ lệ cao, công khai, minh bạch, bình đẳng, tạo thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư, tổ chức và doanh nghiệp trên các lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, dự án đầu tư xây dựng cơ bản, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Hiện nay, các cơ quan thuộc UBND tỉnh đã thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” theo hướng điện tử, hiện đại. Các cơ quan, đơn vị đang ứng dụng phần mềm dịch vụ hành chính công tỉnh để tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC. Kết quả cho thấy, trong năm 2018, cơ bản các TTHC đều được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đúng hạn tại bộ phận "một cửa” cho người dân.

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến là một trong những nội dung trong cải cách TTHC. Với quy trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC của cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã được thực hiện trên phần mềm dịch vụ hành chính công.

Một số đơn vị sử dụng phần mềm trực tuyến chuyên ngành như lĩnh vực giao thông, hộ tịch, đăng ký doanh nghiệp... đã công khai, minh bạch quá trình giải quyết hồ sơ TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu cũng như giám sát của người dân đối với các cơ quan hành chính nhà nước. Số TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ngày càng tăng, nhất là các TTHC có tần suất thực hiện giao dịch lớn như đăng ký doanh nghiệp, cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe, lý lịch tư pháp...

Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục TTHC áp dụng phương thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và công khai trên hệ thống dịch vụ công của tỉnh. Đồng thời, tỉnh đã tổ chức thực hiện TTHC và giới thiệu dịch vụ nộp hồ sơ, nhận trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại một số đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Bên cạnh đó, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của bộ TTHC được kết nối với hệ thống thông tin của Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam để phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định. Tỉnh cũng đang thực hiện kết nối với hệ thống của ngân hàng để thanh toán phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trực tuyến qua mạng và các tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt, tạo điều kiện nhất cho người dân khi thực hiện TTHC với cơ quan hành chính.

Tiếp nối những kết quả đã đạt được trong năm qua, bước sang năm 2019, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC ở các nội dung chủ yếu: tập trung thực thi các quy định về công tác kiểm soát TTHC; thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC theo đúng quy định. Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh công tác rà soát TTHC, nhất là các thủ tục có tần suất thực hiện giao dịch lớn như lĩnh vực đất đai, tài nguyên, xây dựng... để tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết. Cơ chế “một cửa liên thông” cũng sẽ được thực hiện đối với các nhóm TTHC có liên quan với nhau để tiết kiệm, giảm thời gian, giảm chi phí, số lần đi lại, cũng như các giấy tờ, tài liệu người dân và doanh nghiệp thực hiện với các cơ quan nhà nước.

Tỉnh cũng chú trọng kiện toàn, bố trí cán bộ làm việc tại bộ phận “một cửa” có trình độ chuyên môn để hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời tiến tới thực hiện toàn bộ quy trình tại bộ phận “một cửa” đối với những TTHC phổ biến và có số lượng hồ sơ phát sinh lớn, bảo đảm không tăng biên chế.

Hoàng Thanh

5,736
Viết bình luận mới