HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Công tác cải cách hành chính ở nhiều đơn vị, địa phương: Chưa thực sự được quan tâm đúng mức

Cập nhật ngày: 08/08/2016 | 14:44 GMT+7

Mới đây, UBND tỉnh đã công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2015 đối với các sở, ban, ngành, cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn và UBND các huyện, thị xã. Qua đánh giá, chấm điểm cho thấy, nhiều đơn vị, địa phương vẫn chưa thực sự quan tâm đúng mức đối với công tác CCHC.

Trong 30 đơn vị, địa phương được đánh giá, chấm điểm thì toàn tỉnh có tới 12 cơ quan có điểm số khá thấp và được xếp vào loại trung bình, yếu, chiếm 40%. Các chỉ số thành phần được đưa vào đánh giá, chấm điểm bao gồm: Công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách công vụ công chức, hiện đại hóa nền hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, đổi mới cơ chế quản lý đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Về chỉ số chỉ đạo, điều hành CCHC, đây được xem là chỉ số thành phần có vai trò rất quan trọng.

Thế nhưng, qua đánh giá, toàn tỉnh có tới 27 đơn vị, địa phương có điểm số chỉ đạt mức độ trung bình và thấp. Điều đáng nói là ngoài 11 sở, ban, ngành thì tất cả các UBND huyện, thị xã đều được đánh giá là rất thấp. Được biết, điểm tối đa về đánh giá chỉ số này là 14 điểm nhưng một số huyện, thị xã đạt rất thấp như UBND thị xã Gia Nghĩa chỉ đạt 3 điểm, Đắk Song: 1 điểm, Chư Jút: 2,5 điểm, Tuy Đức: 4,5 điểm, Đắk Glong: 5,75 điểm…

Để thực hiện tốt chỉ số về chỉ đạo, điều hành CCHC, các cơ quan, địa phương phải quan tâm, thực hiện hiệu quả việc phân công trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành CCHC, tổ chức các cuộc họp định kỳ triển khai công tác CCHC và các sáng kiến, giải pháp thực hiện.

Qua đây cũng cho thấy, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC ở các ngành, huyện, thị xã còn rất thấp. Các ngành, địa phương chưa có các giải pháp thường xuyên để triển khai CCHC. Việc ban hành các văn bản triển khai chưa được triển khai làm. Chế độ thông tin, báo cáo thực hiện chưa nghiêm túc, công tác kiểm tra CCHC cũng chưa thực hiện thường xuyên và hiệu quả…

Về chỉ số cải cách thủ tục hành chính, đây là kết quả triển khai thực tế đối với công tác CCHC ở từng đơn vị, địa phương. Qua đánh giá, toàn tỉnh có tới 23 đơn vị, địa phương có điểm số đánh giá đạt trung bình và thấp, chiếm gần 77%. Đến nay, việc triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính ở các cơ quan, địa phương vẫn chưa thực sự được quan tâm.

Cụ thể, nhiều đơn vị, huyện, thị xã việc đề xuất, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính còn rất chậm. Công tác tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người dân chưa được quan tâm đúng mức. Việc công khai bộ thủ tục hành chính và tài liệu để kiểm chứng, đánh giá công tác cải cách thủ tục hành chính không đầy đủ. Đối với 7 chỉ số thành phần CCHC khác, việc thực hiện ở các đơn vị, địa phương cũng còn nhiều tồn tại, yếu kém và đến nay vẫn chưa thực sự được quan tâm đúng mức.  

Trước thực trạng này, mới đây, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Đắk Song tổ chức kiểm điểm trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện công tác CCHC còn yếu kém trong thời gian qua. Trong đó, huyện phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tập thể chưa thực sự quan tâm đối với công tác này.

Đối với các đơn vị, địa phương còn lại, UBND tỉnh cũng yêu cầu tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, nhất là đối với những chỉ số thành phần đạt thấp và trung bình, từ đó làm rõ nguyên nhân, triển khai các giải pháp cần thiết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC trong thời gian tới. Các đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu phải xác định rõ trách nhiệm trong việc cải thiện chỉ số CCHC hằng năm.

Bình Minh

1,127
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?