HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức: Tạo tiền đề để thực hiện hiệu quả chương trình tổng thể về CCHC

Cập nhật ngày: 29/12/2014 | 09:48 GMT+7

Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh, trong năm 2014, các địa phương, đơn vị đã triển khai thực hiện tổng số 47 hoạt động trên 25 kết quả đầu ra ở 7 lĩnh vực với tổng kinh phí gần 5,6 tỷ đồng.

Nhìn chung, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các địa phương, đơn vị bám sát kế hoạch, triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đặc biệt, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục và tăng cường công tác thanh, kiểm tra về CCHC, giải quyết dứt điểm các hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân thì trong năm nay, lĩnh vực cải cách công vụ, công chức được xem là một trong những điểm nhấn quan trọng, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ môi trường hành chính công, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.

Dịch vụ hành chính công tại bộ phận "Một cửa" UBND huyện Đắk Glong đang ngày được nâng cao

Trên cơ sở kế hoạch CCHC của tỉnh, ngay từ đầu năm, các địa phương, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch CCHC cho đơn vị mình, trong đó, lĩnh vực cải cách công vụ, công chức được xem là nội dung trọng tâm.

Từ đây, các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả những quy định về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo theo danh mục được UBND tỉnh quy định; thực hiện chuyển đổi địa bàn công tác đối với các chức danh công chức cấp xã theo quy định pháp luật và phân cấp hiện hành.

Để đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông năm 2014. Trong năm, UBND tỉnh đã cử 14 cán bộ công chức tham gia bồi dưỡng chương trình quản lý nhà nước về chuyên viên cao cấp; 69 CBCC chuyên viên chính và tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cho trên 200 cán bộ, công chức.

Ngoài ra, tỉnh cũng cử 31 cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học, đồng thời tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo vị trí việc làm. Từ đây, không chỉ đội ngũ cán bộ công chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo từng bước được chuẩn hóa theo yêu cầu mà còn góp phần nâng cao hiệu quả thực thi công vụ ở từng vị trí việc làm cụ thể.

Để đánh giá chất lượng nguồn nhân lực, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức rà soát số lượng và hiệu quả đào tạo sau đại học của cán bộ công chức, viên chức để phát hiện những bất cập, yếu kém nhằm kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, tránh tình trạng đào tạo, bồi dưỡng tràn lan, không hiệu quả.

Mặt khác, Sở Nội vụ cũng đã tham mưu, trình UBND tỉnh Đề án thí điểm thi tuyển các chức danh trưởng, phó phòng tại các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. Để việc tuyển dụng viên chức đúng quy định, mang lại hiệu quả đồng bộ, hiện UBND tỉnh đang giao cho Sở Nội vụ xây dựng Đề án mẫu thi tuyển viên chức và định hướng xây dựng Bộ câu hỏi thi tuyển viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện.

Trong năm 2014, Sở Nội vụ đã tiến hành rà soát Đề án mô tả vị trí việc làm của cán bộ, công chức tại UBND huyện Krông Nô để rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai xây dựng thí điểm Đề án mô tả vị trí việc làm của công chức tại 12 xã thuộc huyện Krông Nô, làm cơ sở nhân rộng tại các đơn vị trên toàn tỉnh. Nhằm quản lý tốt giờ giấc, chỉnh đốn tác phong công vụ, trong năm, UBND tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 17/2013/CT- UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chấn chỉnh lề lối làm việc và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Đến nay, phần lớn cán bộ công chức, viên chức đều chấp hành nghiêm túc các quy định và có ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhất là công tác tiếp nhận và giải quyết công việc cho tổ chức, công dân. Để các cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả phần mềm quản lý công chức, viên chức, trong năm, Sở Nội vụ đã tổ chức các khóa đào tạo kiến thức, kỹ năng sử dụng phần mềm cho cán bộ công chức trên địa bàn tỉnh.

Qua ứng dụng, khai thác dữ liệu phần mềm này đã cho thấy những tiện ích, giúp đơn vị quản lý nắm bắt chặt chẽ, kịp thời các biến động về nhân sự, tiết kiệm chi phí quản lý và lưu trữ cũng như từng bước thay đổi phương thức quản lý hành chính công theo hướng hiện đại.

Bài, ảnh: Hà An

1,945
Viết bình luận mới