HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Đơn giản hóa thủ tục cấp phép xây dựng

Cập nhật ngày: 13/02/2017 | 14:03 GMT+7

Vừa qua, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” thuộc lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngoài việc rút ngắn khá lớn về mặt thời gian thực hiện nhiều thủ tục hành chính thì trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của các đơn vị liên quan sẽ được nâng cao hơn.

Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng

Ở cấp tỉnh, theo quy định về trình tự thực hiện thì hồ sơ sẽ được nhà đầu tư nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Hồ sơ hợp lệ, đầy đủ sẽ được gửi tới Sở Tài nguyên - Môi trường thẩm định, phê duyệt báo cáo tác động môi trường và tới Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) để được phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy. Cơ quan thẩm định tổ chức thẩm định và gửi kết quả xử lý về Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Tiếp đó, Trung tâm Hành chính công tỉnh có trách nhiệm gửi thông báo cho nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo kết quả thẩm định, đồng thời gửi kết quả thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy và báo cáo tác động môi trường đến đơn vị quản lý công trình xây dựng chuyên ngành để tổng hợp theo quy định. Sau khi nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, Trung tâm Hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ cấp giấy phép xây dựng đến Sở Xây dựng hoặc Ban Quản lý Các khu công nghiệp để thẩm định, cấp phép theo quy định.

Quy định này cùng với quy định rõ thời gian tối đa giải quyết ở từng đơn vị liên quan đã rút ngắn tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính cấp phép xây dựng xuống còn 56 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, giảm 21 ngày so với trước đây.

Cụ thể, tổng thời gian giải quyết hồ sơ thẩm định, phê duyệt tác động môi trường; thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy; giải quyết hồ sơ thẩm định thiết kế xây dựng không quá 43 ngày. Thời gian tổng hợp và luân chuyển hồ sơ của Trung tâm Hành chính công tỉnh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính không quá 3 ngày. Thời gian cấp phép xây dựng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ không quá 10 ngày.

Về quy trình thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” cấp huyện, thị xã, thủ tục sẽ được hộ gia đình gửi đến bộ phận “một cửa” cấp huyện. Hồ sơ hợp lệ, đầy đủ sẽ được chuyển tới phòng tài nguyên - môi trường và phòng kinh tế hạ tầng. Sau đó, hồ sơ được chuyển lên UBND huyện cấp phép và chuyển lại bộ phận “một cửa” cấp huyện để hộ gia đình tới nhận. Tổng thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.   

Nâng cao trách nhiệm của các đơn vị

Ngoài những quy định cụ thể về rút ngắn thời gian cấp phép, quy định cũng nêu rõ nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân khi để xảy ra tình trạng sai sót, trễ hạn trong giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân, đồng thời phải đứng ra xin lỗi.

Ngoài tiến hành kiểm điểm những cá nhân thiếu trách nhiệm, những hồ sơ đủ điều kiện nhưng quá hạn giải quyết, cơ quan có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính phải có văn bản gửi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có văn bản xin lỗi và nêu rõ lý do để xảy ra quá hạn. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển văn bản xin lỗi của cơ quan làm quá hạn giải quyết hồ sơ tới các tổ chức, cá nhân.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã có liên quan trực tiếp đến việc giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng quy trình đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị mình. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc các đơn vị đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết, bổ sung cho phù hợp.

Rõ ràng, việc đơn giản hóa thủ tục cấp phép xây dựng trong thực hiện các quy định của nhà nước không chỉ góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh mà còn đẩy mạnh để tiến tới triển khai thành công chính quyền điện tử trên địa bàn toàn tỉnh.

Bình Minh

1,224
Viết bình luận mới