HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Giải quyết thủ tục hành chính: Hồ sơ quá hạn ở cấp huyện, xã vẫn còn nhiều

Cập nhật ngày: 19/04/2018 | 09:47 GMT+7

Theo đánh giá của UBND tỉnh Đắk Nông, dù tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt nhưng ở cấp huyện, cấp xã tình trạng hồ sơ quá hạn hiện nay vẫn còn nhiều. Những tồn tại, yếu kém này cần phải nhanh chóng khắc phục mới có thể đáp ứng được xu thế phát triển của thời đại.

Hoạt động giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận ''một cửa'' UBND xã Nâm N' jang (Đắk Song). Ảnh: Song Việt

Trong quý I/2018, tổng số hồ sơ tiếp nhận tại cấp huyện là 17.386 hồ sơ. Trong đó, cấp huyện đã giải quyết được 14.662 hồ sơ (giải quyết đúng hạn là 14.422 hồ sơ, giải quyết quá hạn là 240 hồ sơ), đang giải quyết 2.724 hồ sơ (chưa đến hạn là 2.264 hồ sơ và quá hạn là 460 hồ sơ). Như vậy, tổng số hồ sơ quá hạn ở cấp huyện trong quý I/2018 là 700 hồ sơ. Hồ sơ để quá hạn ở cấp huyện tập trung chủ yếu ở lĩnh vực tài nguyên, môi trường, đất đai khi có tới 622 hồ sơ; lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội có 50 hồ sơ và lĩnh vực đăng ký kinh doanh có 3 hồ sơ.

Đối với cấp xã, tình trạng giải quyết hồ sơ chậm trễ dẫn đến quá hạn cũng còn nhiều. Trong quý I, tổng hồ sơ được tiếp nhận tại cấp xã là 35.883 hồ sơ. Trong đó, hồ sơ đã giải quyết là 34.717 hồ sơ (giải quyết đúng hạn: 34.578 hồ sơ, giải quyết quá hạn: 139 hồ sơ), đang giải quyết là 1.166 hồ sơ (chưa đến hạn: 1.067 hồ sơ, quá hạn: 99 hồ sơ). Hồ sơ để quá hạn cũng tập trung ở lĩnh vực đất đai khi có tới 132 hồ sơ; lao động, thương binh, xã hội 39 hồ sơ; tư pháp có 37 hồ sơ, còn lại là ở lĩnh vực quản lý cư trú và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Qua đánh giá thì nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do tinh thần trách nhiệm ở nhiều nơi còn chưa cao. Ngoài ra, một số văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính (TTHC) đã được sửa đổi, bổ sung nhưng chưa được các bộ, ngành ban hành quy định công bố cũng gây khó khăn cho việc áp dụng thủ tục hành chính tại địa phương. Công tác giải quyết TTHC vẫn chưa theo kịp xu thế, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc xử lý công việc chưa thường xuyên, chưa đến kết quả cuối cùng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vẫn chưa phát huy hiệu quả các phần mềm điện tử; thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến còn gặp nhiều hạn chế, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 còn chiếm tỷ lệ rất thấp.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, việc triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm chấn chỉnh và sớm loại bỏ những lực cản cần nhanh chóng thực hiện. Trong đó, việc thực hiện hiệu quả cải cách công vụ, công chức; thắt chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ở cấp huyện, xã đã được UBND tỉnh chỉ đạo triển khai. Các địa phương nâng cao công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về kỷ cương, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Một thực tế là hiện nay, trình độ nghiệp vụ liên quan đến giải quyết TTHC của cán bộ, công chức phục trách bộ phận “một cửa” ở cấp huyện, xã có nhiều hạn chế. Vì thế, việc tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ triển khai công tác cải cách hành chính; đồng thời rà soát, đánh giá TTHC, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ các quy định hành chính, các giấy tờ và TTHC không cần thiết gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Trong công tác cải cách hành chính nói chung và việc giải quyết TTHC nói riêng rất cần tập trung giải quyết những bức xúc trong nhân dân, nhất là tình trạng khiếu kiện kéo dài, tranh chấp đất đai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các “điểm nóng” trên địa bàn.

Công tác giải quyết TTHC ở cấp huyện, xã dù đã có nhiều nỗ lực nhưng vẫn chưa theo kịp xu thế phát triển. Do đó, việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, bố trí hợp lý những cán bộ, công chức, viên chức có đủ trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt đảm nhận bộ phận “một cửa” có vai trò rất quan trọng.

Bình Minh

3,237
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?