HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Hiện đại hóa nền hành chính, đem lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 31/07/2019 | 09:28 GMT+7

Chủ trì và phát biểu tại Hội nghị Ủy ban Quốc gia Chính phủ điện tử vào ngày 23/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải xây dựng cho được chính phủ điện tử, với mục tiêu cung cấp thông tin và dịch vụ công dựa trên nền tảng số tới mọi người, mọi lúc, mọi nơi; tăng cường công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng; tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình ra quyết định của Chính phủ. Đặc biệt, chính phủ điện tử phải lấy người dân làm trung tâm, lấy sự thuận tiện, hài lòng của người dân làm mục tiêu chính.

Riêng đối với tỉnh Đắk Nông, theo đánh giá của UBND tỉnh, trong những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh đã được triển khai ngày càng sâu rộng, đạt được những kết quả nhất định, tạo tiền đề cho việc xây dựng chính quyền kiến tạo, phát triển, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Người dân, doanh nghiệp có thể vào Dịch vụ công trực tuyến để thực hiện, giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính  một cách nhanh chóng, công khai, minh bạch

Theo đó, hiện nay tỉnh đã xây dựng được Kiến trúc chính quyền tỉnh phiên bản 1.0; triển khai Hệ thống một cửa điện tử liên thông, Cổng dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống phần mềm văn phòng điện tử (iOffice) tích hợp chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng từ cấp tỉnh đến cấp xã. Ngoài Cổng thông tin điện tử tỉnh, tất cả các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã đã có trang thông tin điện tử. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 được áp dụng và dịch vụ bưu chính công ích được triển khai, góp phần phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Hàng năm UBND tỉnh cũng đã ban hành các quy định, quy chế để quản lý, điều hành việc thực hiện các nội dung Chỉ số Hiện đại hóa nền hành chính.

Tuy nhiên, so với yêu cầu của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương về công tác CCHC, Chỉ số Hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh còn nhiều hạn chế. Cụ thể, theo xếp hạng về CCHC năm 2018, tỉnh Đắk Nông xếp thứ 60/63 tỉnh, thành phố. Riêng Chỉ số Hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh có 14/18 tiêu chí thành phần không đạt hoặc không đạt điểm tối đa theo Bộ tiêu chí đánh giá của Bộ Nội vụ.

Trước thực tế trên, mới đây UBND tỉnh đã có Văn bản số 3348 chỉ đạo đẩy mạnh khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ số Hiện đại hóa nền hành chính tỉnh để từng bước hiện thực hóa quyết tâm xây dựng chính quyền kiến tạo, phát triển, phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao Chỉ số CCHC (PAR INDEX) của tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định.

Cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh phải bảo đảm cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, tuân thủ quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến. Công tác thông tin tuyên truyền về lợi ích và sự thuận tiện của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cũng cần được chú trọng, bằng nhiều hình thức.

Về phía Văn phòng UBND tỉnh chú trọng nâng cấp phần mềm văn phòng điện tử iOffice để thực hiện việc ký số trên thiết bị di động và gửi văn bản liên thông giữa các sở, ngành, UBND cấp huyện với các bộ, ngành ở Trung ương. Văn phòng cũng chủ trì, phối hợp, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị sử dụng trao đổi văn bản điện tử có tích hợp chữ ký số, chứng thư số trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành nhằm nâng cao điểm của tiêu chí thành lập tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính Nhà nước dưới dạng điện tử bảo đảm trên 90%.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã cũng phải có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện hiện đại hóa nền hành chính; đồng thời gương mẫu thực hiện và chỉ đạo quyết liệt trong việc trao đổi văn bản điện tử, giải quyết thủ tục hành chính qua Hệ thống một cửa điện từ, dịch vụ công trực tuyến và sử dụng chữ ký số, chứng thư số...

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chỉ đạo quyết liệt UBND các xã, phường, thị trấn sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành để trao đổi văn bản giữa cấp xã và cấp huyện đạt tỷ lệ từ 90% trở lên. Cán bộ ở bộ phận một cửa có trách nhiệm hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tỉnh phấn đấu trong năm 2019, từ 20% số hồ sơ thủ tục hành chính trở lên được xử lý trực tuyến ở mức độ 3 và 10% số hồ sơ thủ tục hành chính trở lên được xử lý trực tuyến ở mức độ 4.

 

Hiện đại hóa nền hành chính là nhiệm vụ quan trọng trong CCHC nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Thông qua đó, quy trình xử lý công việc được hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật. Người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước kiểm soát tốt quá trình giải quyết công việc. Cán bộ, công chức các bộ phận thực thi công việc công khai, minh bạch và khoa học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công, cải cách thủ tục hành chính, đem lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.

 

Bài, ảnh: Tường Mạnh

2,073
Viết bình luận mới