HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Hoàn thiện quy trình "một cửa liên thông" giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

Cập nhật ngày: 20/02/2017 | 14:23 GMT+7

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh, trong năm 2016, đơn vị đã tham mưu thực hiện cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho 79 đơn vị, tổ chức với tổng diện tích 575,8 ha và cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ cho 29 tổ chức, đơn vị.

Đối với việc cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh, tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết là 27.613 hồ sơ (trong đó 18.927 hồ sơ chuyển nhượng, 6.298 hồ sơ cấp mới và 2.388 hồ sơ cấp đổi, cấp lại).

Nhìn chung, công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn tỉnh trong năm 2016 vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chính là do Văn phòng Đăng ký đất đai mới đi vào hoạt động, tổ chức của đơn vị và các chi nhánh chưa đi vào nền nếp. Trong khi đó, đội ngũ nhân sự còn thiếu, chưa đáp ứng với thực tế.

Theo lãnh đạo Sở TN&MT, trong năm 2017, đơn vị sẽ hoàn thiện và trình phê duyệt quy trình “một cửa liên thông” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Ngoài việc tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ cấp cơ sở, đơn vị sẽ tích cực phối hợp với các địa phương để sớm hoàn thiện bộ hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh và đưa vào ứng dụng trong thực tiễn.

Lê Phước

1,530
Viết bình luận mới