HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020

Cập nhật ngày: 14/07/2016 | 08:36 GMT+7

Ngày 30/6, UBND tỉnh ra Quyết định số 1076/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số cải cách hành chính (Par Index) tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020.

Việc ban hành, triển khai kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, địa phương về công tác cải cách hành chính (CCHC) để xây dựng hệ thống cơ quan hành chính nhà nước thông suốt từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng hệ thống hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ, đem lại sự hài lòng cho tổ chức, công dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và cải thiện chỉ số CCHC của tỉnh trong giai đoạn 2016-2020.

Mục tiêu là nâng cao vị trí xếp hạng Chỉ số CCHC của tỉnh, phấn đấu năm sau cao hơn năm trước và nằm trong nhóm có giá trị trung bình đạt từ 80% đến 90% so với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Nội dung triển khai của kế hoạch bao gồm việc duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC trên tất cả các lĩnh vực: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; hiện đại hóa nền hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông…

Bảo Ngọc

848
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Bắt đầu vào năm học mới, nhiều phụ huynh lại băn khoăn về các khoản thu, chi ở các trường học. Bạn có thắc mắc, hay quan tâm đến các khoản thu thêm ở các trường học hiện nay hay không?