HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Kết quả thẩm định, đánh giá, chấm điểm và xếp loại chỉ số cải cách hành chính: Nhiều đơn vị, địa phương còn không ít hạn chế

Cập nhật ngày: 13/03/2017 | 10:52 GMT+7

Mới đây, UBND tỉnh Đắk Nông đã công bố kết quả thẩm định, đánh giá, chấm điểm và xếp loại chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh trong năm 2016. Điều nổi lên là qua thẩm định, đánh giá, nhiều cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đến công tác chỉ đạo, điều hành dẫn đến kết quả chung về CCHC còn không ít hạn chế.

Trong số 19 sở, ban của tỉnh được Hội đồng thẩm định chỉ số CCHC tỉnh đánh giá, chấm điểm và xếp loại trong năm 2016 thì toàn tỉnh có tới 16 đơn vị có điểm số chỉ đạt ở mức độ trung bình và thấp đối với công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; trong đó có 7 đơn vị đạt thấp. Được biết, thang điểm tối đa cho chỉ số thành phần về công tác chỉ đạo, điều hành là 14 điểm và chia thành 3 nhóm để đánh giá là cao, trung bình, thấp nhưng toàn tỉnh có tới 7 sở, ban có điểm số dưới 7 điểm.

Qua đánh giá, xếp loại cũng cho thấy, việc ban hành kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện công tác CCHC ở nhiều đơn vị chưa được thực hiện. Công tác phân công trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện chế độ thông tin báo cáo chưa được quan tâm. Việc tổ chức các cuộc họp định kỳ triển khai công tác CCHC và có các sáng kiến, giải pháp trong công tác chỉ đạo, triển khai CCHC cũng chưa được chú trọng. 

Toàn tỉnh cũng có tới 8/19 sở, ban được đánh giá xếp loại ở mức trung bình và thấp về công tác xây dựng, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. Qua thực tế kiểm tra cho thấy, công tác triển khai rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ở nhiều sở, ngành còn rất chậm, không đáp ứng được yêu cầu đề ra. Việc đề xuất để UBND tỉnh xử lý các văn bản quy phạm pháp luật không phù hợp chưa được quan tâm đúng mức.

Ở cấp độ các huyện, thị xã, tình trạng này còn yếu kém hơn. Trong 8 huyện, thị xã được đánh giá, xếp loại về chỉ số chỉ đạo, điều hành CCHC thì tất cả các địa phương này đều có số điểm ở mức trung bình và thấp, không có nơi nào được đánh giá cao. Nhiều đơn vị có điểm số rất thấp như UBND thị xã Gia Nghĩa chỉ đạt 3,5 điểm/14 điểm; UBND huyện Đắk R’lấp: 4 điểm/14 điểm. Tại các huyện, thị xã, việc ban hành các văn bản triển khai chưa được quan tâm thực hiện hoặc có làm nhưng rất chậm. Công tác kiểm tra CCHC chưa được thực hiện thường xuyên và hiệu quả.

Theo báo cáo đánh giá của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh thì ở đâu cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu quan tâm thì ở đó công tác CCHC được quan tâm đúng mức và thực hiện tốt. Ngược lại ở đâu, người đứng đầu không quan tâm, chỉ đạo thực hiện thì ở đó thủ tục hành chính còn rất rườm rà, phức tạp, thậm chí phát sinh tiêu cực. Vì thế, vai trò của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành là rất quan trọng để góp phần thúc đẩy công tác CCHC nói chung.  

Có thể nói, việc đánh giá, chấm điểm xếp loại phần nào đã cho thấy được những đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện tốt hay chưa tốt về công tác CCHC trong thời gian qua. Vấn đề quan trọng là hiện nay trên cơ sở kết quả này, những đơn vị, địa phương còn yếu kém về công tác thực hiện CCHC cần sớm nhìn nhận rõ được vấn đề, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là người đứng đầu để cộng đồng cùng với tỉnh quyết tâm thực hiện hiệu quả CCHC trong thời gian tới.

Được biết, trong năm 2017, UBND tỉnh cam kết với Phòng Công nghiệp Thương mại Việt Nam giảm tối thiểu 20% thủ tục đối với doanh nghiệp. Do đó, từng cấp, từng ngành cần căn cứ quy chế của UBND tỉnh để nhanh chóng ban hành các quy chế trong nội bộ ngành của mình nhằm thể chế ra thành những quy chế rất chi tiết, trong đó xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận và thời gian triển khai giải quyết công việc được giao là rất quan trọng.

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2016 và triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2017 được UBND tỉnh tổ chức mới đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn yêu cầu, từng ngành, từng cấp phải xác định những công việc cụ thể trong thực hiện CCHC. CCHC có nhiều thứ nhưng việc chú trọng cải cách về thể chế và xác định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có vai trò rất quan trọng. Trong thời gian qua, Trung ương đã ban hành các nghị định, thông tư, lẽ ra về địa phương phải được triển khai thực hiện việc một cách nhanh nhất. Thế nhưng, một số bộ luật ban hành rất lâu  chưa được cụ thể hóa, nhất là luật Đất đai 2013. Gần đây, HĐND ban hành nghị quyết nhưng đến giờ nhiều sở, ngành vẫn chưa cụ thể nó ra thành các quy định của UBND tỉnh. Nhiều sở, ngành chưa công bố, công khai bộ thủ tục hành chính của đơn vị mình.  

 

Bình Minh

1,774
Viết bình luận mới
  • Tìm hiểu về macd trong phân tích kỹ thuật