HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Không đồng ý cho Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ và trả thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân tại đơn vị

Cập nhật ngày: 27/04/2020 | 08:34 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có Công văn 1656/UBND-NCKSTT trả lời công văn của Sở Tư pháp về xin chủ trương tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và trả lời kết quả tại Sở Tư pháp.

Theo đó, UBND tỉnh không đồng ý nội dung đề xuất theo công văn của Sở Tư pháp. UBND tỉnh yêu cầu việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả phải được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và ký xác thực trên giấy đăng ký hoạt động ở lĩnh vực luật sư, công chứng, thừa phát lại. UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp thực hiện ký trước giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức, cá nhân và gửi về Trung tâm Hành chính công tỉnh để yêu cầu các tổ chức, cá nhân ký xác thực trước khi ký nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Hành chính công tỉnh trước khi trả kết quả đề nghị tổ chức, cá nhân ký xác nhận trên giấy đăng ký hoạt động, trong đó có 1 bản trả cho tổ chức, cá nhân và 1 bản gửi lại cho Sở Tư pháp lưu, quản lý Nhà nước theo quy định.

Bình Minh

2,178
Viết bình luận mới