Mở rộng sử dụng văn bản điện tử và cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 06/05/2021 | 09:06 GMT+7

Ngày 4/5, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn 2113/UBND-NCKSTT chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về thúc đẩy cải cách hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thì các ngành, địa phương tiếp tục mở rộng việc sử dụng văn bản điện tử (trừ văn bản mật), chữ ký số, xử lý công việc trên môi trường điện tử, bảo đảm đồng bộ trong triển khai, thực hiện ở cả 4 cấp chính quyền.

Các ngành, địa phương hoàn thiện việc xây dựng các chế độ báo cáo điện tử; rà soát, chuẩn hóa dữ liệu tại các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành cũng như các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của địa phương để tích hợp với Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bảo đảm hiển thị theo thời gian thực.

Các địa phương tập trung thực hiện tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận lợi, cắt giảm chi phí trước khi xây dựng, hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại các ngành, địa phương để tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Bình Minh

3,986
Viết bình luận mới