HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Năm 2015, phấn đấu đạt 24 kết quả đầu ra với 44 hoạt động CCHC trên 7 lĩnh vực

Cập nhật ngày: 03/03/2015 | 09:28 GMT+7

Theo UBND tỉnh, mặc dù đã đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực song công tác CCHC của tỉnh đang đặt ra những yêu cầu mới. Đặc biệt, trong thời gian tới, các cấp, ngành phải tập trung cải thiện mối quan hệ giữa công dân và cơ quan hành chính Nhà nước theo hướng thân thiện, thuận tiện hơn.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, ngày 12/2/2015, UBND tỉnh đã có Quyết định số 227/QĐ-UBND ban hành kế hoạch CCHC tỉnh năm 2015.

Theo đó, UBND đã đề ra 24 kết quả đầu ra với 44 hoạt động cụ thể trên 7 lĩnh vực gồm cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách tài chính công; cải cách chế độ công vụ và hiện đại hóa nền hành chính.

Để đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra các cấp, ngành tiếp tục rà soát, hệ thống hóa và xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực mình quản lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước; nâng cao năng lực cán bộ thông qua việc tổ chức cho 80% công chức chuyên trách CCHC, cán bộ tại bộ phận “một cửa” cấp tỉnh, huyện và 60% cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về quản lý hành chính; tăng cường công tác điều tra chất lượng cung ứng dịch vụ công tại một số đơn vị để đề xuất phương án nâng cao chất lượng dịch vụ công trên địa bàn tỉnh v.v…  

Hà An

3,071
Viết bình luận mới