HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Cập nhật ngày: 18/04/2019 | 09:04 GMT+7

Đó là đề xuất, kiến nghị của Văn phòng UBND tỉnh tại Báo cáo số 206/BC-VPUBND ngày 22/3 về tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh 3 tháng đầu năm 2019.

Theo đánh giá, trong 3 tháng đầu năm, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 12 quyết định công bố danh mục TTHC với tổng số 133 TTHC. Các TTHC sau khi được Chủ tịch UBND tỉnh công bố đều được Văn phòng UBND tỉnh cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; đồng thời được niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định.

Trên cơ sở quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 cho 695 TTHC, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết quả qua hệ thống bưu chính, giảm bớt thời gian đi lại cho tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, theo đánh giá, mặc dù hầu hết các TTHC đã được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện, cấp xã nhưng tỷ lệ hồ sơ quá hạn vẫn còn cao, nhất là ở cấp huyện, cấp xã. Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm 2019 tổng số hồ sơ đã giải quyết là 40.093 hồ sơ; trong đó, có 37.649 hồ sơ giải quyết đúng hạn (chiếm 94%), 2.444 hồ sơ giải quyết quá hạn (chiếm 6%). Cấp tỉnh: tổng số hồ sơ đã giải quyết là 4525 hồi sơ; trong đó, 4513 giải quyết đúng hạn (chiếm 99,7%), 12 hồ sơ giải quyết quá hạn (chiếm 0,3%). Cấp huyện, cấp xã: tổng số hồ sơ đã giải quyết là 35.568 hồ sơ; trong đó 33.136 hồ sơ giải quyết đúng hạn (chiếm 93.1%), 2432 hồ sơ giải quyết quá hạn (chiếm 6,9%).

Tường Mạnh

2,874
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?