HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Nhanh chóng khắc phục những hạn chế trong thực hiện chỉ số hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh

Cập nhật ngày: 25/07/2019 | 10:19 GMT+7

Theo đánh giá của UBND tỉnh Đắk Nông, trong những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính (CCHC) tuy đạt được nhiều kết quả nhưng so với yêu cầu của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương về CCHC nói chung, chỉ số hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế.

Theo xếp hạng về CCHC năm 2018, tỉnh Đắk Nông chỉ xếp hạng 60/63 tỉnh, thành phố; riêng chỉ số hiện đại hóa nền hành chính, Đắk Nông có 14/18 tiêu chí thành phần không đạt hoặc không đạt số điểm tối đa theo bộ tiêu chí đánh giá của Bộ Nội vụ.

Trước thực trạng này, để nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm từng bước nâng cao chỉ số hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh, góp phần xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt các giải pháp đồng bộ.

Cụ thể, thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện hiện đại hóa nền hành chính và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện chỉ số hiện đại hóa nền hành chính tại cơ quan, đơn vị mình. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã gương mẫu thực hiện và chỉ đạo quyết liệt trong trao đổi văn bản điện tử, giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống “một cửa” điện tử, dịch vụ công trực tuyến và sử dụng chữ ký số, chứng thư số.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chỉ đạo quyết liệt UBND các xã, phường, thị trấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành để trao đổi văn bản điện tử giữa cấp xã với cấp huyện đạt từ 90% trở lên, cử cán bộ tại bộ phận “một cửa” để hướng dẫn người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Các đơn vị, địa phương cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ; nhanh chóng hoàn thành và thực hiện công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trước ngày 30/9/2019. Ngoài ra, công tác tuyên truyền CCHC, dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết để sử dụng dịch vụ bằng nhiều hình thức như đăng tải thông tin trên cổng hoặc trang thông tin điện tử, niêm yết công khai tại bộ phận “một cửa” cũng cần được đẩy mạnh…  

Bình Minh

2,297
Viết bình luận mới