HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Sở Công thương: Đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Cập nhật ngày: 16/04/2018 | 11:19 GMT+7

Hưởng ứng phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2017-2020 với chủ đề “Đơn giản hơn-Đúng hẹn hơn-Thân thiện hơn” do UBND tỉnh Đắk Nông phát động, với việc đổi mới cách làm, Sở Công thương là một trong những đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận chỉ số cải cách hành chính đạt loại xuất sắc năm 2017.

Các danh mục TTHC thuộc thẩm quyền được Sở Công thương niêm yết, công khai, minh bạch tại trụ sở làm việc

Theo đó, hàng tháng, Sở Công thương lập danh mục về tình hình triển khai, cập nhật mới các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và địa phương ban hành. Cùng với việc tham gia góp ý đầy đủ kịp thời dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của các đơn vị chủ trì soạn thảo, Sở cũng thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của mình để kịp thời trình UBND tỉnh ban hành văn bản mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và thực tế tại địa phương.

Điển hình, đơn vị phối hợp trình UBND tỉnh ban hành các quyết định sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm, lĩnh vực lưu thông hàng hóa; quy định giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa liên thông” thuộc lĩnh vực đấu thầu kinh doanh, khai thác, quản lý chợ...

Sau khi Bộ Công thương công bố TTHC, Sở Công thương chọn những TTHC cấp tỉnh, huyện, xã để trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại địa phương. Từ đó, quy định TTHC được cụ thể hóa, phù hợp với quy trình ISO, cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, thành quy trình giải quyết TTHC trong nội bộ của cơ quan. Sở đã công khai minh bạch đầy đủ khoảng 125 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị trên Trang thông tin điện tử, tại trụ sở làm việc, phần mềm điện tử Trung tâm Hành chính công. Cán bộ, công chức làm việc tại “bộ phận một cửa” thường xuyên phối hợp với các phòng chuyên môn giải quyết TTHC theo đúng trình tự và thời hạn quy định.

Sở cũng rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC theo đúng yêu cầu của UBND tỉnh. Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 119 ngày 19/1/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, Sở đã rà soát, đánh giá 12 TTHC; kiến nghị Sở Tư pháp trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt phương án đơn giản hóa 8 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của đơn vị.

Đội ngũ cán bộ, công chức cũng thường xuyên lắng nghe ý kiến, tiếp nhận phản hồi của tổ chức, cá nhân để có hướng điều chỉnh, sửa đổi phù hợp. Vì vậy, trong năm 2017, Sở Công thương không nhận được phản ánh, kiến nghị về TTHC và 100% TTHC được giải quyết đúng hạn.

Hiện nay, Sở đã hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của tổ chức hành chính trong đơn vị trình UBND tỉnh phê duyệt. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan cũng được tăng cường thông qua các phần mềm như quản lý cán bộ, công chức, viên chức; hành chính công; quản lý điều hành văn bản iOffice; trang thông tin điện tử, hộp thư công vụ; chữ ký số; trang bị màn hình thông báo lịch công tác, máy chủ vận hành eOffice…

Không chỉ triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến đúng yêu cầu của UBND tỉnh, Sở còn duy trì và thường xuyên áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Năm 2018, Sở Công thương đã đặt ra mục tiêu là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực công thương, góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Để đạt mục tiêu đề ra, Sở đã phân công cụ thể 34 nhiệm vụ cho 7 phòng, 3 đơn vị trực thuộc phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức…

Bài, ảnh: Hoàng Hoài

2,675
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?