HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để nâng cao hiệu quả CCHC

Cập nhật ngày: 28/01/2015 | 10:27 GMT+7

Thanh tra, kiểm tra là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình cải cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh thời gian qua.

Ngoài nắm bắt được những ưu điểm, qua công tác này, cơ quan chức năng còn kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập để đôn đốc, chỉnh đốn, xử lý, góp phần nâng cao hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch CCHC theo lộ trình đã đề ra.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực điều tra tại Công an tỉnh

Trên cơ sở nội dung kế hoạch CCHC được ban hành, trong năm 2014, UBND tỉnh đã thành lập đoàn thanh tra liên ngành để tiến hành thanh tra công tác tổ chức bộ máy và CCHC tại 3 huyện Đắk Mil, Đắk R’lấp và Chư Jút.

Bên cạnh đó, Đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh cũng đã tổ chức thanh tra công vụ chuyên đề “Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư” tại 5 đơn vị gồm: Sở Kế hoạch-Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài Nguyên-Môi trường, Sở Nông nghiệp-PTNT.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra cho thấy, đa phần các đơn vị đã triển khai tương đối nghiêm túc nội dung kế hoạch CCHC năm 2014 cũng như chương trình CCHC tổng thể giai đoạn 2010-2020 của tỉnh. Một số đơn vị đã thể hiện sự linh hoạt, tiên phong trong việc chủ động xây dựng kế hoạch cho đơn vị mình phù hợp với lĩnh vực phụ trách và yêu cầu thực tiễn.

Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được, qua thanh tra, các đoàn thanh tra liên ngành cũng đã phát hiện một số bất cập cần khắc phục. Cụ thể như công tác đào tạo tại nhiều đơn vị chưa thực hiện đúng quy trình, thủ tục hồ sơ chưa đầy đủ; công tác CCHC thực hiện theo cơ chế “một cửa” hiện đại chưa được quan tâm đúng mức.

Trong triển khai lộ trình hiện đại hóa nền công vụ, một số đơn vị chưa sử dụng hết các tính năng được cài đặt của các phần mềm hoặc đầu tư công nghệ thiếu tính đồng bộ, không phát huy hiệu quả, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư…

Từ những hạn chế trên, các đoàn thanh tra của tỉnh tiếp tục thu thập dữ liệu, tổng hợp và đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách cụ thể để tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh trong giao dịch hành chính.

Bên cạnh hoạt động thanh tra cấp tỉnh, thời gian qua, UBND cấp huyện cũng đã tăng cường tổ chức kiểm tra về công tác CCHC đối với các phòng, ban, UBND cấp xã trên địa bàn quản lý. Đơn cử như trong năm 2014, UBND huyện Đắk R’lấp đã tổ chức 2 cuộc kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật,  kiểm soát thủ tục hành chính và kiểm tra hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin bộ phận một cửa cấp huyện và UBND các xã trên địa bàn.

Riêng UBND huyện Tuy Đức trong năm 2014, địa phương cũng đã tổ chức được 82 lượt kiểm tra về giờ giấc, lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức trên địa bàn huyện. Qua các đợt kiểm tra, huyện đã phát hiện một số hạn chế và lập biên bản xử lý 16 trường hợp cán bộ công chức chưa thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 17/CT-UBND, ngày 7/8/2013 của UBND tỉnh và đã có hình thức xử lý, kiểm điểm theo đúng quy định.

UBND huyện Krông Nô cũng tổ chức 5 đợt kiểm tra, phát hiện và xử lý 5 cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ. Đặc biệt, trong năm 2014, việc triển khai mạnh mẽ các quy định về trách nhiệm quyền hạn của cán bộ, nhất là người đứng đầu, cơ quan chức năng cũng đã lồng ghép vấn đề tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng để kiểm tra, kiểm điểm trách nhiệm cán bộ trong thực thi công vụ một cách thường xuyên, có hiệu quả.

Chưa kể đến, việc tiếp thu, tiếp nhận phản ánh từ chính cá nhân, tổ chức thông qua đường dây "nóng”; các kênh phản biện xã hội như tiếp xúc cử tri, thông tấn, báo chí, cơ quan chức năng cũng kịp thời nắm bắt, kiểm tra và chấn chỉnh nhiều tổ chức, cá nhân trong bộ máy hành chính Nhà nước có nhũng nhiễu tiêu cực.

Có thể thấy, việc tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát sẽ góp phần tích cực trong việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước theo hướng vì dân phục vụ.

Bài, ảnh: Hà An

2,168
Viết bình luận mới