HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Thanh tra tỉnh tăng cường công tác cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 29/07/2015 | 09:03 GMT+7

Việc tăng cường công tác cải cách hành chính (CCHC) đã thực sự là cơ sở, động lực để ngành Thanh tra nâng cao hoạt động nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC của tỉnh.

Bám sát mục tiêu về CCHC của tỉnh, thời gian qua, Thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc từng bước xây dựng cơ quan theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đảm bảo chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành cũng thường xuyên được rà soát, điều chỉnh, bãi bỏ theo hướng tinh gọn, rõ ràng, dễ hiểu, công khai, minh bạch; gắn kiểm soát thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nước để nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, giảm phiền hà cho cá nhân, tổ chức. Tiếp nhận và xử lý kịp thời các yêu cầu của cá nhân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính, chấn chỉnh và kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2015, ngành Thanh tra tỉnh đã tiếp 1.084 lượt với 2.542 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh, tăng 50% số lượt và 11,7% về vụ việc so với cùng kỳ năm 2014.

Mặc dù số vụ việc và người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị tăng cao nhưng việc giải quyết của bộ phận chức năng của ngành đều đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian theo quy định. Tác phong, lề lối và thái độ của cán bộ tiếp dân cũng đã được nâng cao, tạo được sự tin tưởng, hài lòng từ phía công dân.

Ngoài việc tăng cường CCHC trong nội bộ ngành, quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Thanh tra tỉnh cũng thường xuyên lồng ghép nội dung CCHC vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm. Tùy vào điều kiện thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ được giao, hàng năm, Thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các cuộc thanh tra công vụ, việc thực hiện luân chuyển vị trí công tác, minh bạch tài sản và thu nhập cá nhân cũng như tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị.

Từ đây, việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công khai minh bạch các quy định của Nhà nước và bố trí cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu công việc đã được nâng cao.

Theo Thanh tra tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã triển khai 60 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành trên các lĩnh vực đối với 971 tổ chức, cá nhân; qua đây phát hiện 170 tổ chức cá nhân có sai phạm với số tiền gần 2,5 tỷ đồng. Trong đó, riêng thanh tra lĩnh vực hành chính, đơn vị đã phát hiện 133 tổ chức, 24 cá nhân vi phạm về các quy định. Căn cứ vào nội dung, tính chất sai phạm, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị cơ quan chức năng kịp thời chấn chỉnh, xử lý.

Đặc biệt, từ năm 2014 đến nay, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hạn chế tình trạng thanh tra chồng chéo, hàng năm, Thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch và thường xuyên giám sát hoạt động thanh tra doanh nghiệp của các đơn vị chuyên ngành. Với mục tiêu mỗi doanh nghiệp một năm không thanh tra quá một lần, từ năm 2014 đến nay, tình trạng doanh nghiệp bị làm phiền vì nhiều đoàn thanh tra chồng chéo như trước đây đã được cải thiện rõ rệt.

Thời gian qua, Thanh tra tỉnh cũng đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ. Song song với việc triển khai thực hiện, hàng năm, ngành Thanh tra cũng đưa vào kế hoạch thanh, kiểm tra hoạt động này, từ đó kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để đề xuất, kiến nghị hướng khắc phục.

Hà An

2,063
Viết bình luận mới