HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Thi đua cải cách thủ tục hành chính theo hướng “Đơn giản hơn - Đúng hẹn hơn - Thân thiện hơn”

Cập nhật ngày: 11/05/2017 | 09:53 GMT+7

Mới đây, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND về phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020, với chủ đề: “Đơn giản hơn - Đúng hẹn hơn - Thân thiện hơn”.

Mục tiêu của kế hoạch này nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của cơ quan nhà nước ở địa phương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ và phục vụ nhân dân.

Người dân đến công chứng tại bộ phận "một cửa" UBND xã Nâm N'Jang (Đắk Song). Ảnh: S.V

Có thể nói, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Vì vậy, việc UBND tỉnh tiếp tục ban hành Kế hoạch số 146 về phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh là điều hết sức cần thiết, nhằm tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao hoạt động công vụ, theo hướng nghiêm minh và văn minh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua là nhiệm vụ trọng tâm; khơi dậy sức sáng tạo, nhiệt huyết của cán bộ, công chức, viên chức để tạo ra nhiều điển hình tiên tiến, những sáng kiến có giá trị.

Cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ trong tiếp nhận, giải quyết TTHC của tổ chức, công dân. Nội dung và hình thức hoạt động phải bảo đảm yêu cầu thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí. Phong trào thi đua phải được triển khai rộng rãi, đồng bộ, mạnh mẽ, liên tục tại các cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, với tiêu chí “Đơn giản hơn”, các cơ quan, đơn vị, địa phương hàng năm phải rà soát, tham mưu công bố kịp thời các TTHC thuộc thẩm quyền theo đúng quy định; niêm yết, công khai 100% TTHC đã được công bố tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị theo quy định. 100% TTHC được giải quyết theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” cũng như có quy định cụ thể trách nhiệm, thời gian thực hiện nhiệm vụ tại từng bộ phận, từng cán bộ, công chức. Cùng với tổ chức tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, các cơ quan, đơn vị cần thực hiện cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 (qua môi trường mạng).

Với tiêu chí “Đúng hẹn hơn”, các cơ quan, đơn vị, địa phương hàng năm tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC đúng hẹn đạt 100%; trên 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về kết quả giải quyết công việc.

Với tiêu chí “Thân thiện hơn”, 100% cán bộ, công chức, viên chức có thái độ đúng mực với người dân, doanh nghiệp, không có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân. Cơ quan, đơn vị không có phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính và không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Kế hoạch, phong trào thi đua đặt ra như vậy, vấn đề còn lại là sự hưởng ứng, vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở. Vì vậy, UBND tỉnh kêu gọi cả hệ thống chính trị phát huy sức mạnh trong việc tham gia thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ về cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh. Thông qua đó, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính.

Cán bộ, công chức, viên chức ra sức sáng tạo, có nhiều sáng kiến trong cải cách TTHC, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp; góp phần chung sức xây dựng chính quyền hiện đại, thân thiện. Vì sự phát triển giàu mạnh của tỉnh Đắk Nông, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua cải cách TTHC đạt hiệu quả cao nhất.

Tường Mạnh

1,891
Viết bình luận mới