Thời gian giải quyết thủ tục hành chính ở Gia Nghĩa giảm 20%

Cập nhật ngày: 30/03/2021 | 08:54 GMT+7

Những năm qua, TP. Gia Nghĩa đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) theo hướng sát với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân, tạo động lực để thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn

Đến nay, TP. Gia Nghĩa cắt giảm được trên 20% thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố, UBND các xã, phường. UBND TP. Gia Nghĩa yêu cầu các đơn vị thông báo xin lỗi bằng văn bản đối với các tổ chức, cá nhân khi giải quyết hồ sơ trễ hẹn. Trên cơ sở TTHC đã được UBND tỉnh công bố, UBND TP. Gia Nghĩa mở rộng thêm 30 quy trình giải quyết TTHC đối với các lĩnh vực tài chính, tư pháp, y tế, kinh tế… và điều chỉnh 7 quy trình bắt buộc của hệ thống quản lý chất lượng.

Kết quả trên cho thấy, TP. Gia Nghĩa đã có nhiều nỗ lực trong công tác giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, theo đúng Kế hoạch “CCHC năm 2021” đang triển khai. Kế hoạch tập trung vào các nội dung chính: Đổi mới TTHC theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông, một cửa điện tử; cải tiến mở rộng thêm quy trình giải quyết TTHC đáp ứng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: năm 2015; quy định rõ thời hạn giải quyết từng khâu, từng bước trong quá trình giải quyết TTHC; chú trọng tuyên truyền để người dân biết và giám sát việc giải quyết TTHC của cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ phận một cửa UBND TP. Gia Nghĩa nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp

Theo ông Đỗ Tấn Sương, Chủ tịch UBND TP. Gia Nghĩa, thành phố đang tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất bộ phận một cửa của thành phố và các xã, phường để nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, công dân khi có nhu cầu giải quyết TTHC. UBND TP. Gia Nghĩa thường xuyên chấn chỉnh thái độ phục vụ, giao tiếp của cán bộ, công chức làm việc ở bộ phận một cửa và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp có thái độ giao tiếp thiếu hòa nhã hoặc gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức.

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Điểm đáng chú ý của Kế hoạch “CCHC năm 2021” là đề cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết TTHC. Vì vậy, thành phố tăng cường kiểm tra đột xuất tình hình hoạt động tại bộ phận một cửa, các cấp, dưới nhiều hình thức để phát hiện và xử lý tổ chức, cá nhân thực hiện chưa đúng quy trình giải quyết TTHC, tránh tình trạng nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp.

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải hoàn thành mục tiêu của kế hoạch nêu trên. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu là tiêu chí quan trọng để đánh giá thi đua hàng năm. Bắt đầu từ năm 2021, tại các phiên họp hàng tuần, hàng tháng của UBND TP. Gia Nghĩa, kết quả giải quyết TTHC là một trong những nội dung chính được đưa ra thảo luận, đánh giá chi tiết nhằm kịp thời chấn chỉnh, xem xét trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan.

 

Từ đầu năm 2021 đến nay, TP. Gia Nghĩa đã tổ chức thực hiện nghiêm túc cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”, đáp ứng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015. Ðồng thời, thành phố cam kết giải quyết TTHC cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ gia đình đơn giản, thuận lợi, đúng luật, đúng thời hạn. Tính đến ngày 23/3, UBND TP. Gia Nghĩa đã tiếp nhận 6.221 hồ sơ, giải quyết 5.381 hồ sơ; trong đó giải quyết đúng hạn 5.245 hồ sơ, chiếm 97,47%, quá hạn 136 hồ sơ, chiếm 2,53%, đang giải quyết 840 hồ sơ.

 

Chủ tịch UBND TP. Gia Nghĩa Đỗ Tấn Sương khẳng định, cán bộ, công chức giải quyết hồ sơ, TTHC chậm trễ sẽ bị xử lý kiên quyết, nghiêm khắc. Cụ thể, công chức, viên chức bị kiểm điểm khi tiếp nhận, thụ lý giải quyết hồ sơ trực tiếp từ công dân hoặc trả hồ sơ cho công dân không thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; trong 1 năm có 2 lần trở lên xử lý chậm trễ hồ sơ, TTHC, hay không có văn bản xin lỗi trễ hẹn tổ chức, công dân; không thiết lập đầy đủ sổ sách theo dõi các mẫu phiếu, biểu mẫu và cập nhật không đầy đủ thông tin theo quy định.

Công chức, viên chức là người đứng đầu và cấp phó trực tiếp phụ trách lĩnh vực được phân công bị kiểm điểm khi để cấp dưới bị xử lý kỷ luật liên quan đến giải quyết TTHC của tổ chức, công dân.

Thành phố cũng kêu gọi người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội tăng cường giám sát việc thực hiện, giải quyết các TTHC của cán bộ, công chức, viên chức các cấp trên địa bàn.

Bài, ảnh: Hoàng Thanh

2,433
Viết bình luận mới