HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Thực hiện giai đoạn 2 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: Nhận được sự hài lòng cao từ người dân, doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 16/04/2018 | 09:39 GMT+7

Thực hiện Đề án tổ chức và hoạt động Trung tâm Hành chính công tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2 theo Quyết định 1755/QĐ-UB, ngày 1/11/2017 của UBND tỉnh, bắt đầu từ ngày 18/12/2017, Trung tâm Hành chính công tỉnh chính thức làm đầu mối tiếp nhận toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ban ngành trực thuộc. Qua thời gian hoạt động, bước đầu đã, đang nhận được sự hài lòng khá cao từ phía người dân, doanh nghiệp.

Tháng 9/2016, Trung tâm Hành chính công tỉnh bắt đầu đi vào hoạt động giai đoạn 1 với chức năng tiếp nhận, chịu trách nhiệm giải quyết khoảng 434 bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp tỉnh liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp trên các lĩnh vực thuế, xây dựng, tài nguyên - môi trường, kế hoạch - đầu tư và công thương. Đây được xem là một trong những nỗ lực của tỉnh nhằm cải cách mạnh mẽ nền hành chính công theo hướng giảm bớt đầu mối, phục vụ doanh nghiệp, người dân tiện lợi, minh bạch hơn.

Trên cơ sở thực tiễn hoạt động của giai đoạn 1, ngày 18/12/2017, Trung tâm thực hiện giai đoạn 2 với việc hoàn thiện tổ chức bộ máy, mở rộng phạm vi, đối tượng phục vụ. Theo đó, ở giai đoạn 2 này, Trung tâm đã tiếp nhận, giải quyết toàn bộ hồ sơ, thủ tục hành chính cấp tỉnh với khoảng 1.500 thủ tục cho cả doanh nghiệp và người dân.

Như vậy, so với giai đoạn 1, ở giai đoạn 2, hoạt động của Trung tâm không chỉ được mở rộng quy mô về số lượng thủ tục mà còn mở rộng đối tượng phục vụ. Đây vừa là yêu cầu cũng là thách thức để các cán bộ, chuyên viên phụ trách lĩnh vực chuyên môn không ngừng nâng cao trách nhiệm tham mưu, giải quyết công việc hành chính.

Theo văn phòng UBND tỉnh, nhìn chung, trong thời gian đầu đi vào hoạt động giai đoạn 2, Trung tâm nhận được phản hồi tích cực từ phía người dân, doanh nghiệp. Công chức biệt phái của các sở, ngành có sự phối hợp tốt với Trung tâm trong việc tiếp nhận hướng dẫn, chuyển giao.

Việc vận hành giai đoạn 2 với số lượng hồ sơ tăng hơn 70% so với giai đoạn 1 nhưng hầu hết chất lượng hồ sơ tiếp nhận cơ bản đạt yêu cầu. Trong quá trình vận hành, các khó khăn, vướng mắc phát sinh đều được kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo hoặc trao đổi thống nhất với các sở, ngành để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm thông suốt.

Cụ thể, chỉ tính 2 tháng đầu triển khai giai đoạn 2, Trung tâm đã tiếp nhận 3.652 hồ sơ thủ tục của người dân, doanh nghiệp và đã giải quyết, trả kết quả 3.542 hồ sơ, trong đó 1.922 hồ sơ giải quyết trước hạn; 1.586 hồ sơ giải quyết đúng hạn và 34 hồ sơ trễ hạn. Các hồ sơ, thủ tục của người dân khi giao dịch tại Trung tâm đều được cán bộ phụ trách hướng dẫn tận tình nên chất lượng hồ sơ thủ tục đầu vào cao, góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước, đúng hạn. Chỉ có một số ít hồ sơ chậm so với thời hạn nguyên nhân chính là do các sở, ngành mặc dù đã tiếp nhận, giải quyết nhưng không thao tác trên phần mềm hệ thống của Trung tâm nên không cập nhật, thống kê kịp thời.  

Như vậy, lũy kế từ ngày Trung tâm Hành chính công tỉnh chính thức đi vào hoạt động đến nay, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận là 8.711 hồ sơ với 8.232 hồ sơ đã giải quyết, trả kết quả, trong đó hồ sơ giải quyết trước hạn là 94,5%, đúng hẹn 41% và trễ hẹn 2%.

Kết quả khảo sát qua phần mềm tại Trung tâm cho thấy có 778 lượt đánh giá, trong đó 95,9% đánh giá hài lòng, 4,1% đánh giá không hài lòng vì cho rằng vị trí Trung tâm còn ồn ào và thông tin về thủ tục hành chính còn khó hiểu. Đây là kết quả đáng mừng, cho thấy sự đồng thuận của đa phần người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh qua mô hình hoạt động của Trung tâm Hành chính công.

Đức Diệu

2,937
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?