HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Thực hiện thông báo của Văn phòng Chính phủ về nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018

Cập nhật ngày: 04/04/2018 | 09:36 GMT+7

UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo triển khai thực hiện Thông báo 78/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2018.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã tập trung lồng ghép triển khai hiệu quả các giải pháp. Cụ thể, các ngành, địa phương thường xuyên phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong CCHC, cải cách thủ tục hành chính của Trung ương và địa phương; nâng cao chất lượng và bảo đảm tiến độ công tác xây dựng, ban hành và tham mưu văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh. Các giải pháp khác như xây dựng, triển khai hiệu quả các đề án, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước; chấn chỉnh tình trạng xây dựng kế hoạch và triển khai công tác CCHC mang tính hình thức, đối phó và tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức gắn với lộ trình mục tiêu, nhiệm vụ của CCHC cần phải được chú trọng thực hiện…

Bình Minh

2,851
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?