HOTLINE: 01234 244 333   |   THÔNG TIN TÒA SOẠN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
quà tặng doanh nghiệp

Tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Cập nhật ngày: 05/08/2016 | 09:18 GMT+7

Ngày 26/7/2016, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc nâng cao tinh thần, trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước nhằm xây dựng, phát triển tỉnh Đắk Nông giàu mạnh.

Trước đây, vào tháng 8/2013, UBND tỉnh cũng đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc chấn chỉnh lề lối làm việc và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Nội dung, mục đích của 2 chỉ thị này cũng nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của cơ quan nhà nước ở địa phương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ và phục vụ nhân dân.

Theo UBND tỉnh thì sở dĩ phải ban hành Chỉ thị số 08 cũng xuất phát từ việc ở một số cơ quan, tổ chức, đơn vị vẫn còn những hạn chế yếu kém trong việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh. Theo đó, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Thế nhưng, tình trạng kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước chưa thật sự nghiêm túc. Tác phong, lề lối làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ở một số cơ quan, đơn vị và một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn chậm chuyển biến, hiệu quả sử dụng thời gian làm việc chưa cao. Việc thẩm định, giải quyết hồ sơ công vụ còn chậm, không đúng quy trình, quy định; còn xảy ra hiện tượng đùn đẩy, thiếu tinh thần trách nhiệm, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân...

Chỉ thị 08 nêu rõ: Cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, tích cực học tập và nâng cao trình độ chuyên môn, có các sáng kiến, ý tưởng mới trong công tác, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc. Tỉnh kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực, tư tưởng cục bộ và sẽ xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ, kể cả người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm.

Tường Mạnh

3,636
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?