Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức” năm 2021

Cập nhật ngày: 30/03/2021 | 09:36 GMT+7

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông, Sở Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch số 24/KH-SNV về việc tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức” năm 2021.

Ảnh minh họa

Cuộc thi nhằm phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản pháp luật về cải cách hành chính đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Qua đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc tham mưu, thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đối tượng tham gia dự thi là cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức viết tay hoặc đánh máy vi tính, với nội dung thi gồm 3 phần: Kiến thức chung về cải cách hành chính; trắc nghiệm về công tác cải cách hành chính; sáng kiến, kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính.

Thời gian thi bắt đầu từ tháng 4 và đến tháng 7/2021 sẽ tổ chức chấm thi, tổng kết vào trao thưởng. Cơ cấu giải thưởng gồm 7 giải cá nhân và 5 giải tập thể.

Tường Mạnh

3,185
Viết bình luận mới