Toàn tỉnh có 3.834 thủ tục hành chính đang thực hiện qua phần mềm dịch vụ công tỉnh

Cập nhật ngày: 17/06/2020 | 09:07 GMT+7
ỨNG DỤNG ĐỌC BÁO TỰ ĐỘNG
Âm thanh
CHỌN GIỌNG ĐỌC

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Nông, hiện nay toàn tỉnh có 3.834 thủ tục hành chính đang thực hiện qua phần mềm dịch vụ công tỉnh; trong đó, có 611 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 3 và 57 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 4.

Tính đến ngày 25/5/2020, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử tại các cấp trong tỉnh có 21.318 hồ sơ qua dịch vụ công mức độ 3 và 3.040 hồ sơ qua dịch vụ công mức độ 4.

Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, trong 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh cũng đã tiếp nhận 490 hồ sơ và trả kết quả 2.197 hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp.

Trang Dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh Đắk Nông

Mạnh Hùng

2,701
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
  • Nguyễn Văn Chinh - 17/06/2020 16:22
  • Số liệu 3.834 thủ tục hành chính nên xem lại có dúng không
Viết bình luận mới