Triển khai thực hiện Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Cập nhật ngày: 20/04/2021 | 11:12 GMT+7

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 1804/UBND-NCKSTT triển khai thực hiện Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong đề án bao gồm: Gắn kết việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác. Đồng thời, đổi mới việc tổ chức quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc đơn giản hóa trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Ngoài ra, các đơn vị, địa phương chú trọng thực hiện mở rộng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện một cửa, một cửa liên thông; nâng cao tính chủ động trong đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất của bộ phận một cửa; đổi mới việc giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian thực trên cơ sở ứng dụng công nghệ mới.

Bình Minh

4,600
Viết bình luận mới