HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Từng bước đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

Cập nhật ngày: 04/09/2019 | 08:34 GMT+7

Thời gian qua, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đất đai, đặc biệt là việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất (sổ đỏ) cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh ngày càng được rút ngắn, đem lại sự hài lòng cho người dân.

Từ đầu năm 2019 tới nay, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) huyện Đắk Mil đã tiếp nhận 11.474 hồ sơ về đất đai của người dân. Chi nhánh đã giải quyết 10.178 hồ sơ (đạt tỉ lệ gần 89%) và đang giải quyết 1.296 hồ sơ còn lại. Trong tổng số hồ sơ chi nhánh tiếp nhận và giải quyết, số lượng đăng ký giao dịch bảo đảm là 6.953 hồ sơ, tiếp đến là đăng ký biến động 3.682 hồ sơ. Hầu hết các hồ sơ đều được chi nhánh xử lý, giải quyết ít hơn hoặc đúng với thời hạn quy định.

Cán bộ VPĐKĐĐ tỉnh giải quyết các hồ sơ cấp sổ đỏ thuộc thẩm quyền

Theo thống kê của VPĐKĐĐ tỉnh, trong 8 tháng đầu năm, đơn vị và chi nhánh VPĐKĐĐ các huyện, thị xã tiếp nhận trên 65.300 hồ sơ của các hộ gia đình, cá nhân. Các đơn vị đã giải quyết trên 55.500 hồ sơ (đạt tỉ lệ 85%) và đang giải quyết hoặc chuyển trả, bổ sung các hồ sơ còn lại. VPĐKĐĐ tỉnh đã tiếp nhận thực hiện việc cung cấp thông tin đất đai cho 194 lượt tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng tài liệu và tra cứu thông tin cho 380 lượt theo nhu cầu của các phòng, ban, đơn vị, tổ chức mượn hồ sơ.

Qua số liệu trên, có thể thấy, việc giải quyết TTHC về đất đai trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả khá khả quan. Phần lớn số lượng hồ sơ tiếp nhận đã được VPĐKĐĐ tỉnh và các chi nhánh VPĐKĐĐ giải quyết đúng hẹn, đúng quy định.

Theo ông Lê Duy Tú, Giám đốc VPĐKĐĐ tỉnh, thời gian qua, hoạt động của đơn vị luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Sở TN&MT và sự phối hợp chặt chẽ giữa các huyện, thị xã. Bên cạnh đó, nhiều TTHC rườm rà trước đây đã được rà soát lại và cắt bỏ. Nhờ vậy, việc giải quyết TTHC về đất đai trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến rõ rệt, dần đi vào nền nếp.

Về việc rút gọn thời gian giải quyết TTHC, ông Tú lấy dẫn chứng về việc cấp sổ đỏ lần đầu. Theo Khoản 40, Điều 2, Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật Đất đai, thời gian cấp sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá 30 ngày.

Tuy nhiên, từ năm 2018 tới nay, thời hạn cấp sổ đỏ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh được VPĐKĐĐ rút ngắn 5 ngày, xuống còn 25 ngày làm việc. Mới đây, VPĐKĐĐ tỉnh đã rà soát lại và có đề xuất rút ngắn thời hạn cấp sổ đỏ lần đầu xuống còn tối đa 20 ngày làm việc.

Một dẫn chứng khác trong cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC là việc giải quyết các hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm. Theo quy định thì cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký không quá 3 ngày làm việc (tính từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ). Tuy nhiên, hiện toàn bộ các hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh đều được chi nhánh VPĐKĐĐ các huyện, thị xã giải quyết trong 1 ngày làm việc.

Đây chỉ là 2 trong số nhiều TTHC trong lĩnh vực đất đai được đơn giản hóa thời gian giải quyết. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, VPĐKĐĐ tỉnh đang tích cực phối hợp, kiểm tra TTHC tại các chi nhánh để từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ.

Ông Tú cho hay: Hiện tại, hệ thống cơ sở dữ liệu về địa chính trên địa bàn tỉnh chưa được xây dựng và đường truyền nối mạng giữa các chi nhánh với VPĐKĐĐ tỉnh chưa được kết nối, ảnh hưởng rất lớn đến việc giải quyết công việc của đơn vị. Do vậy, chúng tôi rất mong được tỉnh quan tâm, sớm đầu tư đường truyền kết nối mạng, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của VPĐKĐĐ. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục rườm rà, từng bước đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực đất đai nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao sự hài lòng của người dân.

Bài, ảnh: Lê Phước

2,623
Viết bình luận mới