HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời cử tri Đắk Nông tại Công văn số 880/LDTBXH-VP ngày 13/3/2020

Cập nhật ngày: 22/06/2020 | 16:01 GMT+7

Cử tri tỉnh Đắk Nông có các kiến nghị: Xem xét nâng mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội (270.000 đồng) tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định: 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đổi tượng bảo trợ xã hội. Vì thực tế hiện nay, mức trợ cấp này là rất thấp (tùy từng đối tượng mà mức trợ cấp hàng tháng là 270.000, 405.000, 540.000, 675.000, 810.000 đồng), đặc biệt là các đối tượng người tàn tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng,... điều kiện sống hết sức khó khăn.

- Tiếp tục kiến nghị nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh chính sách chế độ trợ cấp hàng tháng cho người cao tuổi theo hướng hạ thấp tuổi được hưởng trợ cấp xuống 70-75 tuổi.

- Nghiên cứu sửa đổi khoản 2, Mục 4, Điều 17 luật Người cao tuổi năm 2009 theo hướng: “Tất cả công dân Việt Nam từ 80 tuổi trở lên được hưởng phụ cấp người cao tuổi” thay vì quy định như Luật hiện hành.

- Nhà nước nên xem xét nâng mức hỗ trợ việc cấp nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, vì hiện nay quy định mức 50 triệu/căn nhà là quá thấp.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả Iời: (Công văn số: 880/LDTBXH-VP ngày 13/3/2020)

a) Về kiến nghị nâng mức trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội, mở rộng đối tượng bảo trợ xã hội

Trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay, mặc dù ngân sách Nhà nước còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng và Nhà nước đã luôn chú trọng tới công tác bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế, những trường hợp còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là đối tượng người khuyết tật, người cô đơn không nơi nương tựa, góp phần ổn định đời sống, việc làm cho họ. Bên cạnh trợ cấp hàng tháng, Nhà nước còn có các chính sách ưu đãi khác như chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, học văn hóa, học nghề, việc làm, trợ giúp pháp lý, tiếp cận công trình công cộng, phương tiện giao thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ khác phù hợp. Mặt khác, Nhà nước cũng ban hành các chính sách nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, tài trợ, xây dựng cơ sở bảo trợ, chăm sóc, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ khác trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội cũng như người khuyêt tật được hưởng chính sách ưu đãi xã hội hóa theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, với các chi phí sinh hoạt như hiện nay, mức trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội còn khá thấp, chưa thực sự đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của các đối tượng. Do vậy, trên cơ sở nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá tác động thời gian vừa qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định: 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013, trong đó có điều chỉnh nâng mức trợ cấp xã hội hàng tháng cùng với sửa đổi một số chính sách khác. Hiện tại, dự thảo Nghị định đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan trước khi tổng hợp, trình Chính phủ theo quy định.

b) Về đề nghị hạ độ tuổi được hưởng trợ cấp xã hội của người cao tuổi (75 tuổi, 70 tuổi)

Trong thời gian vừa qua Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã 3 lần trình Chính phủ ban hành văn bản hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội: (I) Nghị định số: 30/2002/NĐ-CP ngày 26/3/2002 quy định Người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội, (II) Nghị định số: 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 quy định giảm độ tuổi người cao tuổi xuống còn 85 tuổi; (III) Nghị định số: 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Người cao tuổi một lần nữa giảm độ tuổi người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội xuống còn 80 tuổi. Đây là cố gắng rất lớn của Chính phủ trong giai đoạn nền kinh tế còn khó khăn góp phần bảo đảm đời sống của người cao tuổi trong thời gian qua.

Tuy nhiên, để tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc người cao tuổi hơn nữa trong thời gian tới, phù hợp và cân bằng trong tổng thể chính sách an sinh xã hội, việc hạ độ tuối trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổi là chính đáng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin tiếp thu trong quá trình tổng kết, đánh giá trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số: 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ.

c) Về đề nghị Nhà nước nên xem xét nâng mức hỗ trợ việc cấp nhà tình nghĩa cho gia đình chỉnh sách, vì hiện nay quy định mức 50 triệu/căn nhà là quá thấp

Trong thời gian qua, việc hỗ trợ cho người có công với cách mạng được thực hiện theo Nghị quyết số: 494/NQ-UBTVQH13 ngày 18 tháng 5 năm 2012 của ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng; Quyết định số: 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở với 2 mức hỗ trợ 20 triệu đồng cho việc sửa chữa, 40 triệu đồng cho việc xây mới. Đây là mức hồ trợ của Nhà nước đối với gia đình người có công có khó khăn về nhà ở, không phải là chi trả toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa hoặc xây mới nhà ở, thể hiện sự quan tâm, chăm lo tới các đối tượng chính sách trong điều kiện Ngân sách Nhà nước còn nhiều khó khăn như hiện nay, với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng chia sẻ trách nhiệm, động viên người có công và gia đình phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần cách mạng, khắc phục khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Đến thời điểm hiện tại, việc thực hiện hỗ trợ người có công có khó khăn về nhà ở theo Quyết định số: 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã cơ bản hoàn thành theo danh sách tại Đề án hỗ trợ do các địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với gia đình người có công với cách mạng phát sinh nhu cầu hỗ trợ về nhà ở, Chính phủ giao cho các địa phương chủ động bố trí từ nguồn ngân sách địa phương, căn cứ theo quy định tại luật Nhà ở và các quy định có liên quan để thực hiện hỗ trợ.

d) Về kiến nghị “Tất cả công dân Việt Nam từ 80 tuổi trở lên được hưởng phụ cấp người cao tuồi

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 của Luật Người cao tuổi thì đối tượng người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng là người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng. Đây là chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có nguồn thu nhập như lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng nhằm hỗ trợ người cao tuổi bớt khó khăn trong cuộc sống, không phải là chính sách “ưu đãi” người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên nói chung. Vì vậy, người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên đã có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng thì không được hưởng. Tuy nhiên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tổng hợp ý kiến cử tri, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quá trình nghiên cứu, sửa đổi luật Người cao tuổi.

206
Viết bình luận mới
Thăm dò ý kiến

Tính đến ngày 6/7, Đắk Nông có 25 trường hợp dương tính với vi rút gây bệnh bạch hầu, trong đó đã có 2 trường hợp tử vong. Bạn đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này như thế nào?