HOTLINE: 0834 244 333   |   THƯ VIỆN   |   ĐẶT LÀM TRANG CHỦ
 • Nhận diện thủ đoạn chia rẽ, phá hoại mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân
 • 09:21 10/09/2019
 • Phát huy truyền thống của ông cha qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đưa ra quan điểm: “Cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nhân dân là chủ, Nhân dân làm chủ”. Quan điểm đó khẳng định vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.
 • Nhiều đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05
 • 10:19 09/09/2019
 • Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức đã đánh giá: Nhiều đơn vị, địa phương trong cả nước đã có sự đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 cũng như lựa chọn khâu đột phá, nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.
 • Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Diễn thăm mô hình nông nghiệp ở huyện Krông Nô
 • 14:04 05/09/2019
 • Ngày 5/9, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu Đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm Cửa hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp thị trấn Đắk Mâm và mô hình trồng bơ của các ông Nguyễn Kiến Phương, Nguyễn Văn Đương ở xã Quảng Phú (Krông Nô).
 • Kiên định và hiện thực hóa: "Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”
 • 07:14 02/09/2019
 • Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH) là mục tiêu, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, là con đường duy nhất đúng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn. 74 năm qua, dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh hùng hồn với thế giới rằng: “…Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy…”(1).
 • Đắk Nông sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động
 • 07:52 01/09/2019
 • Bám sát tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), tỉnh Đắk Nông đã và đang tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.
 • Lan tỏa mạnh mẽ việc học và làm theo Bác
 • 08:06 31/08/2019
 • Theo đánh giá của Tỉnh ủy, sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhận thức về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Từ đó, toàn tỉnh xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học và làm theo Bác.
 • Thực hiện di nguyện của Bác Hồ, luôn chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ
 • 11:17 30/08/2019
 • Trong bản Di chúc thiêng liêng, Bác Hồ đã viết: “Đoàn viên, thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên". Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.
 • Phát huy hào khí Ngày Quốc khánh, đồng tâm, hiệp lực đưa Đắk Nông phát triển
 • 09:22 30/08/2019
 • Cách đây tròn 74 năm, sau thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ Cách mạng lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Sự kiện trọng đại này mở ra một trang sử mới, chói lọi nhất trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.
Thăm dò ý kiến

Một thời gian dài, tình trạng sạt lở do khai thác cát dọc sông Krông Nô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất người dân. Trong khi đó, việc xử lý, khắc phục còn chưa triệt để. Theo bạn đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?